15 JULI 2022. - Benoeming van het Fondsbestuur van Literatuur Vlaanderen en benoeming van een regeringscommissaris bij Literatuur Vlaanderen

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De volgende personen aan te stellen als lid van het Fondsbestuur voor een periode van vier jaar.

  1. Mevrouw Els Snick

  2. Mevrouw Ilona Terkessidis

  3. De heer Koert Debeuf

  4. De heer Luc Devoldere

  5. De heer Jan Huijbrechts

  6. De heer Louis Ide

  7. De heer Bart Van Damme

Art. 2. Aan mevrouw Christine Depuydt wordt eervol ontslag verleend als regeringscommissaris bij Literatuur Vlaanderen.

Art. 3. Mevrouw Hanneleen Broeckx wordt benoemd als regeringscommissaris bij Literatuur Vlaanderen.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.

Art. 5. De Vlaamse minister...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT