15 JULI 2020. - Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector. - Officieuze coördinatie in het Duits

De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector (Belgisch Staatsblad van 27 juli 2020), zoals ze achtereenvolgens werd gewijzigd bij :

- het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2021);

- het koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en tot tijdelijke verhoging van de minima van de uitkeringen van sommige werknemers tewerkgesteld in de artistieke sector (Belgisch Staatsblad van 7 mei 2021);

- het koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT