15 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 198 tot 201, 202, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1982, 206, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1970 en 216;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, laatst gewijzigd op 25 maart 2014;

Gelet op het bericht aan de representatieve organisaties voor zelfstandigen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2016 waarop een voor de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel, ruim onvoldoende aantal kandidaten werd voorgedragen door de representatieve organisaties;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 oktober 2017 houdende benoeming van rechters en raadsheren in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidshoven en -rechtbanken;

Gelet op de moeilijkheden die deze Arbeidsrechtbank ondervindt;

Gelet op de spontaan ingediende kandidaturen;

Gelet op het advies van de gerechtelijke autoriteiten, met name de Procureur-generaal bij het Arbeidshof van Brussel en de Eerste Voorzitter van de Arbeidsrechtbank van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT