15 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het jaarlijks vakantieverlof

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), artikel VIII.III.2, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 januari 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (UBPol);

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 10 mei 2022;

Gelet op het protocol van onderhandeling nr. 547 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 25 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 14 juli 2022;

Gelet op het advies van de Raad van burgemeesters, gegeven op 9 augustus 2022;

Gelet op de akkoordbevinding...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT