15 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister-President van de Waalse Regering,

De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het decreet van 14 oktober 2020 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 oktober 2020;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 20 oktober 2020;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.04 en 61.04 van programma 03, organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen,

Besluiten :

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 3.000 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 3.000 duizend EUR overgedragen van programma 08 van organisatieafdeling 10 naar programma 03 van organisatieafdeling 15.

Art. 2. De verdeling van de volgende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT