14 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel Besluit tot bepaling van het model van identificatiekaart van de gemeenschapswachten en de gemeenschapswacht-vaststellers

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel,

Gelet op artikel 12 § 1 van de Wet van 15 mei 2007, gewijzigd op 13 januari 2014, tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet,

Besluit :

Artikel 1. De identificatiekaart van gemeenschapswachten en gemeenschapswacht-vaststellers wordt vastgesteld volgens het als bijlage bij dit besluit gevoegde model.

De identificatiekaart heeft de vorm van een rechthoek met afgeronde hoeken met een lengte van 85,60 mm en een breedte van 54 mm, is geplastificeerd, aan de voorkant wit en aan de achterkant paars.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de dertiende maand na deze waarin ze is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT