14 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2019 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van hoger onderwijs die in het buitenland worden uitgereikt

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Hoger Onderwijs en Onderwijs voor sociale promotie,

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2016 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van de gelijkwaardigheid van in het buitenland uitgereikte bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van hoger onderwijs, artikel 17;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 juli 2019 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van hoger onderwijs die in het buitenland worden uitgereikt;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende delegatie van bevoegdheden en ondertekening aan de ambtenaren en sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 81;

Op de voordracht van de ARES,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 4, littera 3 van het ministerieel besluit van 16 juli 2019 het ministerieel besluit van 16 juli 2019 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van hoger onderwijs die in het buitenland worden uitgereikt, worden de woorden "Bernard COULIE (UCL)" vervangen door de woorden "Antje BUESSGEN (UCL)".

Art. 2. In artikel 7, littera 6, van bovengenoemd ministerieel besluit worden de woorden "Corinne GOBIN (ULB)" vervangen door "Corinne TORREKENS (ULB)".

Art. 3. In artikel 7, littera 8, van bovengenoemd ministerieel besluit worden de woorden "Francine...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT