14 JULI 2023. - Benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Raadgevend Comité bij het agentschap Opgroeien regie

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder het Raadgevend Comité Opgroeien regie: het Raadgevend Comité van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, vermeld in artikel 18 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie.

Art. 2. Bij het Raadgevend comité Opgroeien regie worden de volgende leden en plaatsvervangers benoemd:

 1. als vertegenwoordigers van de gebruikers van de ondersteuning en dienstverlening, georganiseerd door het agentschap Opgroeien regie en door de departementen en agentschappen betrokken bij integrale jeugdhulp:

  1. Jeroen Sleurs, met als plaatsvervanger Paolo De Francesco;

  2. Martin Schoups, met als plaatsvervanger Marlise Beckers;

  3. Greet Reynders, met als plaatsvervanger Roel Reubens;

  4. Raissa Peeters;

  5. Ingrid Crabbe, met als plaatsvervanger Koen Clottens;

  6. Jan Brocatus, met als plaatsvervanger Lieve Maesmans;

  7. Wendelien De Baere, met als plaatsvervanger Dave Ceule;

  8. Lief Vanbael, met als plaatsvervanger Kathleen Joos.

 2. als vertegenwoordigers van de voorzieningen die actief zijn op het terrein van de ondersteuning en dienstverlening, georganiseerd door het agentschap Opgroeien regie en door de departementen en agentschappen betrokken bij integrale jeugdhulp:

  1. Mieke Segers, met als plaatsvervanger Leen Van Nieuwenhove;

  2. Evelien Grefhorst, met als plaatsvervanger Mayke Poesen-Vandeputte;

  3. Nora Cnockaert, met als plaatsvervanger Sabine Bourgeois;

  4. Jurgen Bollansee, met als plaatsvervanger Bob Goffa.

  5. Gorik Kaesemans, met als plaatsvervanger Anja Jacobs;

  6. Inge Van Trimpont, met als plaatsvervanger Stefan Grielens;

  7. Ingrid De Meerleer, met als plaatsvervanger Jannie Hespel;

  8. Ivan Pauels, met als plaatsvervanger Kurt Schoonbaert.

 3. als vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen, vermeld in punt 2° :

  1. Lieven Blomme, met als plaatsvervanger Jolien De Norre;

  2. Ayoubi Benali, met als plaatsvervanger Stijn Heuvelmans;

  3. Caroline Van de Sande, met als plaatsvervanger Tommy Jonckheere.

 4. als vertegenwoordigers van de werkgevers van de voorzieningen, vermeld in punt 2° :

  1. Kristel de Roy, met als plaatsvervanger Kris Lippens;

  2. Daan Ayels, met als plaatsvervanger Sonja Teughels;

  3. Evelien Lowyck, met als plaatsvervanger Eline De Rycke.

  Art. 3. Bij het Raadgevend comité Opgroeien regie worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT