14 DECEMBER 2021. - Wegen van het Vlaamse Gewest. - Indeling bij de gewestwegen

GENT. - krachtens het besluit van 14 december 2021 van de Vlaamse minister bevoegd voor Openbare Werken en Mobiliteit, wordt de gewestweg N70 (parallelweg Antwerpsesteenweg) tussen kilometerpunt 3,557 en 4,048, gelegen op het grondgebied van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT