13 SEPTEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot definitieve gehele opheffing

Bij ministerieel besluit van 13 september 2021 wordt de bescherming als monument van de schutterstoren in Wetteren, opgenomen in het ministerieel besluit van 3 juni 2005 houdende de bescherming van woningen, café Posthotel en schutterstoren in Wetteren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT