13 NOVEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument met overgangszone

Bij ministerieel besluit van 13 november 2023 werden de volgende onroerende goederen, overeenkomstig de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 voorlopig beschermd:

Wegens de historische, industrieel-archeologische en culturele waarde als monument: het vissersschip O.129 Amandine, Vindictivelaan zonder nummer in Oostende, bij het kadaster bekend als: Oostende, 1ste afdeling, sectie A, deel van het openbaar domein.

De volgende onroerende goederen worden voorlopig beschermd als overgangszone bij het monument: de ruimte rondom het schip, uitgegraven in de kaai en afgezet door damplanken, alsook de draagstructuur, die toelaten om het schip met inbegrip van het onderschip te bezichtigen en die de toegankelijkheid van het schip mogelijk maakt, gelegen op hetzelfde adres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT