13 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van aantakkingstrajecten als vermeld in artikel 7, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject en tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 22 juni 2018 betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het tweede proefproject

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, artikel 5, vervangen bij het decreet van 7 juli 2017;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject, artikel 6 en 7, vierde lid, 2°.

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BESLUIT :

Artikel 1. De minister keurt de volgende aantakkingstrajecten goed:

 1. gemeente Antwerpen:

  1. kruispunt N180 - Antwerpsebaan - Antwerpsebaan - Nieuw Westweg (volledig);

  2. Nieuw Westweg (volledig) - Antwerpsebaan - kruispunt Antwerpsebaan - N180;

 2. gemeente Antwerpen:

  1. kruispunt N180 Luigagen-Haven - Luithagen-Haven - Transcontinentaalweg - Schouwkesstraat (volledig)

  2. Schouwkensstraat (volledig) - Transcontinentaalweg - Luithagen-Haven - kruispunt Luithagen-aven - N180 te Antwerpen;

 3. gemeente Gent:

  1. complex Merelbeke (R4; 7) - R4 tot kilometerpunt 46,1- Industrieweg tot nummer 30 of

   R4 tot kilometerpunt 44.2 - Industrieweg tot nummer 30;

  2. Industrieweg vanaf nummer 30 - R4 van kilometerpunt 46.1 tot complex Merelbeke (R4; 7) of

   Industrieweg vanaf nummer 30 - R4 vanaf kilometerpunt 44.2 tot complex Merelbeke (R4; 7);

 4. gemeente Grimbergen:

  1. complex Vilvoorde - Luchthaven (A1; 12) - N211 - R22 - Cokeriestraat - Eppegemsesteenweg - Oostvaartdijk tot nummer 10;

  2. Oostvaartdijk vanaf nummer 10 - Eppegemsesteenweg - Cokeriestraat - R22 - N211 - complex Vilvoorde - Luchthaven (A1; 12);

 5. gemeente Grobbendonk:

  1. complex Herentals - West (A13; 20) - N13 - Industrieweg tot nummer 1;

  2. Industrieweg vanaf nummer 1 - N13 - complex Herentals-West (A13; 20);

 6. gemeente Halle:

  1. grens Wallonië N7 ter hoogte van kilometerpunt 4.2 - N224 tot de grens met Wallonië ter hoogte kilometerpunt 0.9;

  2. grens Wallonië N224 ter hoogte van kilometerpunt 0.9 - N7 tot grens Wallonië ter hoogte van kilometerpunt 4.2;

 7. gemeente Halle:

  1. grens Wallonië N6 ter hoogte van kilometerpunt 18.7 - Noorderstraat tot huisnummer 1;

  2. Noorderstraat vanaf huisnummer 1- N6 tot grens Wallonië ter hoogte van kilometerpunt 18.7;

 8. gemeenten Herentals en Herenthout:

  1. complex Herentals (A13; 21 noordkant) - Toekomstlaan - Diamantstraat - Atealaan - Saffierstraat of

   Toekomstlaan - Saffierstraat of complex Herentals (A13; 21 zuidkant) - Atealaan -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT