13 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot voorlopige wijziging van de bescherming als monument

Bij ministerieel besluit van 13 maart 2023 wordt het koninklijk besluit van 23 november 1981 tot bescherming als monument van de houten graanwindmolen, gelegen op de Gansakker, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 1982, voorlopig gewijzigd omwille van verplaatsing.

Het beschermde goed, de houten graanwindmolen, gelegen op de Gansakker, Molenstraat zonder nummer in Geel, waarvan de bescherming voorlopig wordt gewijzigd, bevond zich op het perceel met volgende kadastrale gegevens: Geel, 1ste afdeling, sectie H, perceelnummer 798/C...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT