13 JUNI 2023. - Vernietiging

Bij besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken van 13 juni 2023 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het beroep, ingediend door de beroepsindiener tegen het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Mol van 19 december 2022 houdende de goedkeuring van de zaak der wegen voor de omgevingsvergunning met kenmerk OMV_2022091644, het slopen van de bestaande gebouwen, het bouwen van 4 appartementsblokken met 37 appartementen, 9 woningen en een ondergrondse parkeergarage, is...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT