13 JULI 2023. - Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de leden voor de Colleges - OXLUMO

Artikel 1. Bij ministeriële beslissing van 13 juli 2023, worden de dames Brigitte Adams, Sophie Carlier, Nathalie Godefroid en Dessie Roothans en de heren Thomas De Groote, François Eyskens, Johan Vande Walle en Chris Van Haecht, benoemd tot leden van het College van artsen - OXLUMO, respectievelijk, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT