13 DECEMBER 2022. - Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van ambtenaren-artsen en ambtenaren ter uitvoering van artikel 2 van het ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 44, § 3, 2° en artikel 44, § 3, 3°, gewijzigd bij decreet van 18 december 2020;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan, artikel 3;

- het ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen, artikel 2.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID BESLUIT:

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 2 van het ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen, worden aangewezen:

 1. als ambtenaar-arts :

  1. Iris De Schutter;

  2. Wouter Dhaeze;

  3. Naïma Hammami;

  4. Veerle Jong;

  5. Barbara Legiest;

  6. Patrick Smits;

  7. Heidi Theeten;

  8. Geert Top;

  9. Kathia Van Egmond;

  10. Dirk Wildemeersch;

 2. als ambtenaar :

  1. Gert Bellen;

  2. Hilde Boeckx;

  3. Caroline Broucke;

  4. Veerle De Cordier;

  5. Annelies De Coster;

  6. Magdalena De Smet;

  7. Chantal Dehollogne;

  8. Linda Godderis;

  9. Jasmijn Heijens;

  10. Heidi Huyck;

  11. Sophie Lefevre;

  12. Hanna Masson;

  13. Katrien Matthys;

  14. Annick Paeps;

  15. Marjolein Sansen;

  16. Lien Schoonjans;

  17. Alexander Sturm;

  18. Sofie Theunis;

  19. Cedric Van Cleemputte;

  20. Daniël Van den Branden;

  21. Wendy Van de Velde;

  22. Elias Van Troos;

  23. Evelien Vanhyfte;

  24. Pien Vervoort;

  25. Victoria Vleugels;

  26. Katleen Wallraf.

  Art. 2. Het besluit van de administrateur-generaal van 14 oktober 2022 tot aanwijzing van ambtenaren-artsen en ambtenaren ter uitvoering van artikel 2 van het ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen, wordt opgeheven.

  Brussel, 13 december 2022.

  De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT