12 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Haven

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het besluit van de Regent van 12 maart 1948, betreffende het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen;

Gelet op het besluit van de Regent van 12 november 1948, houdende nadere omschrijving van de officiële modellen der eretekens van de Arbeid;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 1954, houdende goedkeuring der statuten van de Instelling van openbaar nut genoemd "Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, Albert I - Nationale Arbeidstentoonstellingen";

Gelet op het advies van het bevoegd Organiserend Comité, gegeven op 10 oktober 2022;

Gelet op het gunstig advies van de Commissaris-generaal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, gegeven op 19 december 2022;

Op de voordracht van de Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België wordt toegekend aan de hieronder vermelde personen o.a. voor het beheersen van de beroepskennis en vaardigheden, voor het bijdragen tot de overdracht van beroepskennis, aan de professionele ethiek en respect voor het milieu en welzijn binnen de sector:

Baert Eric A., Hulst (Nederland)

Bal Gert, Wijnegem

Beke Marc D., Wachtebeke

Beuselinck Sam E., Oudenburg

Beyen Pascal A.R., Oostende

Bordui Franky T.L., Beveren

Bosman Gert R.A., Beveren

Brocken Daniël Y.B., Beveren

Bruyninckx Christine A.M., Stabroek

De Cock Lieven E.G.G., Kruibeke

De Vos Antoine A.C., Heist-op-den-Berg

Delrue Patrick A.M., Brecht

Doubel Dries A.K., Stabroek

Eeckelaert Andy K.A., Kruibeke

Fonteyn Rudy E.M., Brasschaat

Fransen Wim L.E., Zoersel

Geladi Johan R.J., Schoten

Gheselle John J.O., Sluis (Nederland)

Gillis Louis H.A., Antwerpen

Haydon Marc M., Lochristi

Hoegaerts Patrick R.C., Kapellen

Hoste Eddy A., Beveren

Immens Joseph C.J., Brasschaat

Janssens Frank W.M., Hulst (Nederland)

Lhoest Dominique G.T., Grobbendonk

Loose Stefaan J.J., Brugge

Maes Steven G.P., Evergem

Schoenmakers David G.A., Eeklo

Sinack Glenn M.A., Gent

Soetewey Dario M.F., Kapellen

Struyf Paul R.J.C., Antwerpen

Teunen Sven, Zoersel

Van Braeckel Péter P.L., Gent

Van Damme Peter P.A., Beveren

Van de Veire Patrick A.I., Zelzate

Van Den Bergh Beni M.J.A., Essen

Van Ginneken Vicky H.A., Brecht

Van Hoecke Eddy R., Gent

Van Lierop Albert L., Mortsel

Van Look Stefan C.H., Woensdrecht...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT