12 APRIL 2021. - Besluit van het afdelingshoofd Bodembeheer tot wijziging van het besluit van het afdelinghoofd Bodembeheer tot het vaststellen van gronden gelegen in Mortsel als site 'particuliere gronden met historische activiteiten in Mortsel'

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, artikelen 140 tot en met 145,

- het besluit van de administrateur-generaal van 26 februari 2021 tot het vaststellen van de gronden gelegen in de site 'Particuliere gronden met historische activiteiten in Mortsel' als site, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 maart 2021.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

De OVAM heeft een beleid uitgewerkt dat een site die bestaat uit meerdere (potentieel) verontreinigde gronden, deze gronden overeenkomstig artikel 140 van het Bodemdecreet kunnen worden vastgesteld als site om een integrale aanpak van de bodemverontreiniging te kunnen realiseren.

De gemeentelijke inventaris bevat alle risicogronden in een gemeente. De gemeente Mortsel heeft haar gemeentelijke inventaris (GI) vervolledigd. De OVAM heeft die percelen opgelijst waarop historische risico-inrichtingen gevestigd waren en die nu in eigendom zijn van particulieren of kleine ondernemingen die zelf geen risico-activiteiten uitvoeren.

Bij de voorbereiding van een andere site uit de gemeentelijke inventaris van Mortsel blijkt dat de locatie van een voormalig brouwerij gezien de beperkte omvang, kan opgenomen worden in de site 'Particuliere...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT