11 MAART 2021. - Besluit 2021/400 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden en de secretarissen van de commissie voor het evalueren van de mandaathouders van het Institut bruxellois francophone de Formation professionnelle (IBFFP - Bruxelles Formation)

 
GRATIS UITTREKSEL

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen ;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid de artikelen 16/1 tot 16/6 en 86/1 tot 86/5 ;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid de artikelen 25 tot 28/6;

Gelet op het besluit 2016/57 van 4 mei 2016 van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de commissie voor het evalueren van de mandaathouders van het Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle (IBFFP - Bruxelles Formation);

Overwegende dat de leden en de secretarissen van de commissie voor het evalueren van de mandaathouders van het Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle (IBFFP - Bruxelles Formation) moeten worden aangewezen;

Gelet op het feit dat de heer Charles-Etienne LAGASSE beschikt over een uitgebreide expertise inzake overheidsmanagement, gezien zijn opleiding en zijn beroepservaring als Bestuursdirecteur bij het Commissariat Général des Relations Internationales (CGRI) gedurende 27 jaar en vervolgens als Algemeen Inspecteur van Wallonie-Bruxelles International (WBI) gedurende 5 jaar;

Gelet op het feit dat de mevrouw Marie-Kristine VANBOCKESTAL beschikt over een expertise inzake overheidsmanagement en het evalueren van mandaathouders bij Bruxelles Formation, gezien haar universitaire opleiding en haar beroepservaring, in het bijzonder als Administrateur-generaal van Forem;

Gelet op het feit dat mevrouw Anne KIRSCH beschikt over een expertise inzake overheidsmanagement, gezien haar opleiding en haar beroepservaring, in het bijzonder als Adjunct-Administrateur-Generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Gelet op het feit dat mevrouw Marie BERNARD beschikt over een reële expertise om de manier te evalueren waarop topambtenaren de hen opgelegde doelstellingen halen, gezien haar managementopleiding en haar beroepservaring in een functie als overheidsmanager;

Gelet op het feit dat de heer Benjamin RENAVILLE beschikt over een expertise inzake overheidsmanagement, gezien zijn beroepservaring in het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT