11 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, § 2bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008, en § 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 15, 27, 40, 52, 60, 66 et 130, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 1 en 29 september 2020, 13, 26 en 27 oktober 2020, 3, 10 en 13 november 2020 en op 1 december 2020;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen uitgebracht op 29 september 2020, 13 oktober 2020, en op 10 november 2020,

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 22 en 28 september 2020, 29 oktober 2020, 5, 9, 16, 17 en 24 november 2020, en 2, 4 en 14 december 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5, 12, 18 en 26 november 2020 en van 3 en 16 december 2020

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten, ACICLOVIR AB 200 mg, ACICLOVIR AB 800 mg, ADCETRIS 50 mg, AMOXICILLINE EG 1000 mg, ARANESP, COSENTYX 150 mg/ml, CYRAMZA 10 mg/ml, ELIQUIS 2,5 mg, ELIQUIS 5 mg, EXELON 4,6 mg/24 u, EXELON 9,5 mg/24 u, FULVESTRANT SANDOZ 250 mg/5 mL, HULIO 40mg, MVASI 100 mg, MVASI 400 mg, NITISINONE DIPHARMA 2 mg, NITISINONE DIPHARMA 5 mg, NITISINONE DIPHARMA 10 mg, NITISINONE DIPHARMA 20 mg, ORENCIA 50...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT