10 JULI 2023. - Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit

Herzele: met het besluit van 10 juli 2023 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken het onteigeningsplan definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor de bouw van een fietsbrug over de gewestweg N42 tussen Vossenhoek en Schonenberg op het grondgebied van Herzele.

Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing.

Tegen het genoemde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT