1 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot beëindiging van bepaalde maatregelen vermeld in het besluit van de Regering van 9 april 2020 tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Gelet op het decreet van 31 maart 2014 betreffende de kinderopvang, artikel 9, tweede lid, en artikel 12, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 juni 2019 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 juni 2019 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 9 april 2020 tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang, artikel 1.1, ingevoegd bij het besluit van 9 juli 2020;

Overwegende dat de evolutie van de gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan en de daarmee gepaard gaande beslissingen die de federale overheid op advies van de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, de mogelijkheid bieden om vanaf 1 september 2020 bepaalde maatregelen te beëindigen die waren ingevoerd om de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT