1 OKTOBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de referentiesystemen voor de erkenning van de competenties op het gebied van de volgende beroepen van 'Onderhoudstuinier', 'Magazijnier', 'Arbeider brood- en banketbakker', 'Monteur sanitaire verwarming', 'Industriële schilder', 'Waterfitter', 'Uitbeender/Uitsnijder' en 'Koelmonteur' in het kader van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van de competenties

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de erkenning van competenties gesloten op 21 maart 2019 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van de competenties;

Overwegende de goedkeuring van het Directiecomité van het Consortium voor de validering van de competenties respectievelijk van 3 oktober 2018, 8 mei 2019, 26 juni 2019, 19 december 2019, 5 februari 2020 en 25 maart 2020;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De referentiesystemen voor de erkenning van de competenties op het gebied van de beroepen van "Onderhoudstuinier", "Magazijnier", "Arbeider brood- en banketbakker", "Monteur sanitaire verwarming", "Industriële schilder", "Waterfitter", "Uitbeender/Uitsnijder" en "Koelmonteur" worden goedgekeurd als volgt:

Beroep Titels Code Onderhoudstuinier SFMQ UC: voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, het gras onderhouden, aangelegde gebieden planten, de vegetatie controleren en geïntegreerde bestrijding toepassen. JARDIENT MagazijnierSFMQ UC1: Bestellingen ontvangen, opslaan, voorbereiden en verzenden MAGA-1 Arbeider brood- en banketbakkerSFMQ UC1: bakkerijproducten maken BOULPAT-1 UC2: gebakken maken BOULPAT-2 Monteur sanitaire verwarmingSFMQ UC1: de montage uitvoeren van een installatie van stijve elementen die door middel van vergrendeling zijn geassembleerd MONTCHAUFSANI-1 UC2: het vormen en plaatsen uitvoeren van metalen, synthetische en stalen buizen met schroefdraad MONTCHAUFSANI-2 UC3: de plaatsing en aansluiting van verwarmingsapparatuur uitvoeren MONTCHAUFSANI-3 UC4: de vormgeving en plaatsing van afvalwaterafvoerleidingen, plaatsing en aansluiting van sanitaire voorzieningen uitvoeren MONTCHAUFSANI-4 Industriële schilderSFMQ UC1: de handmatige...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT