1 MAART 2021. - Decreet betreffende de mediadiensten en de filmvoorstellingen. - Erratum

In de Duitse tekst van het voormelde decreet, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2021, moet op pagina 32201, vóór het ondertekeningsformulier, het volgende lid worden ingevoegd: "Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird."

In de Franse vertaling van het voormelde decreet, bekendgemaakt in het Belgisch...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT