1 JULI 2022. - Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

De Eerste Minister,

Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, artikel 5;

Gelet op de voordracht van de "Union des Classes moyennes" van 10 mei 2021;

Gelet op de voordrachten van de Waalse Regering van 28 april 2022 en van 9 juni 2022;

Gelet op de voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 mei 2022,

Besluit :

Artikel 1. Eervol ontslag wordt verleend aan mevrouw Clarisse RAMAKERS uit haar mandaat van effectief lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de "Union des Classes moyennes".

Art. 2. Eervol ontslag wordt verleend aan mevrouw Brigitte DELBROUCK uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de "Union des Classes moyennes".

Art. 3. Mevrouw Daphné SIOR wordt aangesteld tot effectief lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de "Union des Classes moyennes". Zij voltooit het mandaat van haar voorgangster bedoeld in artikel 1.

Art. 4. Mevrouw Sophie HEUSKIN wordt aangesteld tot plaatsvervangend lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de "Union des Classes moyennes". Zij voltooit het mandaat van haar voorgangster bedoeld in artikel 2.

Art. 5. Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Olivier RINGOET uit zijn mandaat van effectief lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de Waalse Regering.

Art. 6. Eervol ontslag wordt verleend aan mevrouw Fabienne BALFROID uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de Waalse Regering.

Art. 7. Eervol ontslag wordt verleend aan mevrouw Daphné PIETERS uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de Waalse Regering.

Art. 8. Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Patrick IMBRECKX uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de Waalse Regering.

Art. 9. Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Fabian LECOQ uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de Waalse Regering.

Art. 10. Eervol ontslag wordt verleend aan mevrouw Marie-Claude DURIEUX uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de Waalse Regering.

Art. 11. De heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT