1 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als landbouwonderneming

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 2, § 1,

Besluit :

Artikel 1. Worden erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 november 2021, de volgende vennootschappen:

FERME DE POEMONT, entreprise agricole SRL

Ondernemingsnummer: 0772.462.567

GREGOIRE SComm

Ondernemingsnummer: 0767.571.094

Art. 2. De erkenningen vermeld in het artikel 1 blijven geldig voor zover de bedoelde vennootschappen niet het voorwerp zijn van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT