Arrest nr. 2013AR781 van Hof van Beroep, Antwerpen, 19 mei 2014

Datum uitspraak:19 mei 2014
Uitgevende instantie::Antwerpen
 
GRATIS UITTREKSEL

2013/AR/781

M. D.S., zonder gekend beroep, geboren te ... en wonende te ...;

G. D.S., zonder gekend beroep, geboren te ... en wonende te ...;

appellanten,

beiden vertegenwoordigd door mr. Paul Vermeulen, advocaat te 2018 Antwerpen, Stockmansstraat 3/1;

tegen het vonnis van de tweede BI kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 21 december 2012, aldaar gekend onder nr. A.R. 09/7833/A;

tegen:

B. D.S., gepensioneerde, geboren te ... en wonende te ...;

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door mrs. Kristiaan Caluwaerts & Shana Claes, beiden advocaat te 2600 Berchem-Antwerpen, Potvlietlaan 4;

* * * * *

 1. De feiten

  De feitelijke gegevens die ten grondslag liggen aan de vordering van de appellanten worden op juiste wijze uiteengezet in het bestreden vonnis. Het hof verwijst naar deze uiteenzetting en beschouwt ze als hernomen.

 2. De voorafgaande rechtspleging

  2.1. Bij exploot van 26 november 2009 dagvaarden M. D.S. en G. D.S., de appellanten,

  B. D.S., de geïntimeerde, in nietigverklaring van het authentiek testament van wijlen M. D.S., overleden op 26 juni 2009. Het testament werd verleden voor notaris J. K. op 17 februari 2009.

  2.2. Het bestreden vonnis van de rechtbank eerste aanleg te Antwerpen van 21 december 2012:

  -verklaart de hoofd- en de tegenvordering toelaatbaar maar ongegrond.

  -veroordeelt de appellanten tot 2/3 van de gedingkosten en de geïntimeerde tot 1/3 van de gedingkosten.

 3. De standpunten in hoger beroep

  3.1. De appellanten vorderen in hun op 5 november 2013 ter griffie neergelegde conclusies om:

  - het hoger beroep toelaatbaar en gegrond te verklaren;

  -het bestreden vonnis te vernietigen en opnieuw recht doende:

  -hun oorspronkelijke vordering toelaatbaar en gegrond te verklaren;

  -het authentiek testament van wijlen M. D.S., verleden voor notaris J. K. op 17 februari 2009 nietig te verklaren onder meer wegens schending van artikel 901 B.W.;

  -te zeggen voor recht dat de geïntimeerde geen deelgenoot is in de erfenis van wijlen M. D.S.;

  -de tegenvordering van de geïntimeerde niet toelaatbaar, minstens ongegrond te verklaren;

  -de geïntimeerde te veroordelen tot de gedingkosten van beide aanleggen.

  3.2. De geïntimeerde vordert in haar op 6 januari 2014 ter griffie neergelegde conclusies:

  -het hoger beroep toelaatbaar maar ongegrond te verklaren;

  -te zeggen voor recht dat het testament van wijlen M. D.S., verleden voor notaris J. K. op 17 februari 2009 niet behept is met nietigheid, zodat het zijn volle uitwerking moet krijgen;

  -de appellanten te veroordelen over te gaan tot afgifte van het legaat;

  -hiertoe te zeggen voor recht dat zal worden overgegaan tot de vereffening-verdeling van de nalatenschap van wijlen M. D.S.;

  -notaris J. K. aan te stellen om over te gaan tot de vereffening en verdeling van deze nalatenschap;

  -notaris J. K., voor zover als nodig, te machtigen over te gaan tot veiling van de goederen die van de nalatenschap zouden afhangen, zowel roerend als onroerend;

  -de appellanten te veroordelen tot de gedingkosten van beide aanleggen.

 4. Beoordeling

  4.1. De tijdigheid, de regelmatigheid en de toelaatbaarheid van het hoger beroep

  Het hof heeft kennis genomen van de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis, waarvan geen akte van betekening wordt voorgelegd, en stelt vast dat door de appellanten tegen dat vonnis tijdig, regelmatig naar...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT