Arrest nr. 2008AR435 van Hof van Beroep, Antwerpen, 7 mei 2014

Datum uitspraak: 7 mei 2014
Uitgevende instantie::Antwerpen
 
GRATIS UITTREKSEL

Hof van beroep Antwerpen - 2 bis kamer

 1. L. J., bediende, wonende te

  appellante,

  vertegenwoordigd door Mr. VERBOVEN Julien loco Mr. AVERMAETE Katleen, advocaat te 1000 BRUSSEL, Antoine Dansaertstraat 92

  tegen het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 07 november 2007

  tegen

 2. OURTHE & SOMME GESTION NV, met maatshappelijke zetel te 5377 SOMME-LEUZE, rue du Trou de Renard 9, KBO nr. 0421.325.735

  geïntimeerde,

  vertegenwoordigd door Mr. BRANTS Luc, advocaat te 2018 ANTWERPEN, Maria-Henriëttalei 6-8

 3. Mr. SCHWAGTEN Werenfried, advocaat met kantoor te 2850 Boom, Beukenlaan 118, Mr. BRUNEEL J., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4 en Mr. LAGROUT S., advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 31 in hun hoedanigheid van vereffenaars van het faillissement van de NV PARC DES CHODES , met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 84, KBO nr. 0426.102.093, hierbij aangesteld bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van 15.12.2008

  geïntimeerde,

 4. De feitelijke gegevens en het voorwerp van de betwisting en de voorgaanden werden weergegeven in het tussenarrest van 24 februari 2010 van deze kamer. Het hof verwijst daarnaar.

  In het tussenarrest van 24 februari 2010 werd het bestreden vonnis van 7 november 2007 enkel bevestigd in zoverre de hoofdeis van mevrouw J. L. toelaatbaar werd verklaard.

  Het tussenarrest zegt voor recht dat mevrouw J. L. aanspraak kan maken op een provisionele schadevergoeding van één euro, te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van het ongeval van 3 januari 2005 en meer de gerechtelijke intresten.

  Het tussenarrest veroordeelt nv Ourthe & Somme Gestion tot betaling aan mevrouw J. L. van een provisioneel bedrag van één euro, te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 3 januari 2005, en te vermeerderen met de gerechtelijke intresten.

  Het tussenarrest beveelt een onderzoeksmaatregel van deskundigenonderzoek en stelt dokter Wil Develter aan als gerechtsdeskundige.

  Het tussenarrest verklaart de eis tot vrijwaring uitgaande van nv Ourthe & Somme Gestion tegen de curatoren q.q. van nv Parc de Chodes toelaatbaar en principieel gegrond.

  Het tussenarrest zegt voor recht, gelet op het faillissement van nv Parc de Chodes, dat nv Ourthe & Somme Gestion aanspraak kan maken op de vrijwaring door de curatoren qualitate qua voor elke veroordeling die ten laste van nv Ourthe & Somme Gestion zou worden uitgesproken, zowel in hoofdsom, intresten als kosten.

 5. De gerechtsdeskundige legt zijn verslag neer op 15 april 2011.

  Inzake de schaderaming geeft hij een advies als volgt.

  "a) volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 100% van 3 januari 2005 tot 6 maart 2005

  1. tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 50% van 7 maart 2005 tot 1 mei 2005.

   Op het vlak van invaliditeit of persoonlijke ongeschiktheid geeft hij advies als volgt:

  2. volledige invaliditeit van 100% van 3 januari 2005 tot 28 februari 2005

  3. gedeeltelijke tijdelijke invaliditeit van 50% van 1 maart 2005 tot 31 maart 2005

  4. gedeeltelijke tijdelijke invaliditeit van 30% van 1 april 2005 tot 2 januari 2007.

   Aan de invaliditeit dient een equivalente huishoudelijke weerslag overeen te stemmen voor de periodes van 100% en 50%.

   Consolidatiedatum: kan bepaald worden op de verjaardag, twee jaar na het ongeval, namelijk 3 januari 2007.

   Resterende invaliditeit van circa 30%.

   Economische weerslag toont een verlies aan concurrentievermogen van 15% door de neurologische problemen.

   Er is een blijvende huishoudelijke hulp nodig te begroten op 20%.

   Genoegenschade wegens initieel onderbreken van alle sportactiviteiten met een belangrijke weerslag op haar privé en sociaal leven.

   Aanwezigheid van seksuele genoegenschade.

   Geen esthetische schade.

   Behandeling na consolidatie dient ten laste genomen te worden: pelvische kinesitherapie, neurologische controles, zorgen betreffende de incontinentie (stoelgang en urine), jaarlijkse opvolging van digestieve, neurologische en urologische problemen zijn primordiaal.

   Bij manifeste verergering voor invasieve behandeling is genoodzaakt voorbehoud voor heropening van het dossier."

 6. In haar laatste conclusie in hoger beroep vordert mevrouw J. L. de veroordeling van nv Ourthe & Somme Gestion en van de curatoren over het faillissement van nv Parc de Chodes solidair, in solidum dan wel de ene bij gebreke aan de andere, tot betaling aan mevrouw J. L. van :

  1. de medische kosten :

   - Het bedrag van euro 1 159,44 ten titel van medische kosten voor de consolidatiedatum, te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf de gemiddelde datum van 2 januari 2006 tot op datum van algehele betaling.

   - Het bedrag van euro 2 623,52 ten titel van medische kosten na de consolidatiedatum (van 3 januari 2007 tot en met 7 mei 2014), te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf de gemiddelde datum van 3 oktober 2009 tot op de dag van der algehele betaling.

   - In hoofdorde het bedrag van euro 9 114,04 ten titel van toekomstige medische kosten (tabel Schryvers).

   - In ondergeschikte orde, het bedrag van euro 7 609,84 ten titel van toekomstige medische kosten (tabel Levie).

  2. de farmaceutische kosten:

   - het bedrag van euro 3 960,78 ten titel van farmaceutische kosten van 3 januari 2005 tot en met 7 mei 2014, te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf de gemiddelde datum van 3 januari 2009 tot op de datum van de algehele betaling.

   - In hoofdorde, het bedrag van euro 10 565,54 ten titel van toekomstige farmaceutische kosten. (tabel Schryvers)

   - In ondergeschikte orde, het bedrag van euro 8 821,78 ten titel van toekomstige farmaceutische kosten (tabel Levie)

  3. administratieve kosten:

   - het bedrag van euro 125,00 ten titel van administratieve kosten.

  4. verplaatsingskosten:

   - het bedrag van euro 1 945,14 ten titel van verplaatsingskosten voor de periode van 3 januari 2005 tot en met 7 mei 2014, te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf de gemiddelde datum van 3 november 2008 tot op datum van algehele betaling

   - in hoofdorde, het bedrag van euro 3 223,66 ten titel van toekomstige verplaatsingskosten (tabel Schryvers).

   - in ondergeschikte orde : het bedrag van euro 2 691,62 ten titel van toekomstige verplaatsingskosten (tabel Levie);

  5. tijdelijk inkomstenverlies

   mevrouw J. L. maakt voorbehoud voor schade geleden ten titel van inkomstenverlies gedurende de periode voor de consolidatiedatum.

  6. tijdelijke huishoudelijke meersinspanningen:

   het bedrag van euro 4 307,87 ten titel van huishoudelijke meerinspanningen tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de intrestvoet van 5% vanaf de datum van 2 januari 2006 tot op de datum van de algehele betaling.

  7. tijdelijke morele schade:

   -Het bedrag van euro 6 627,50 ten titel van morele schade tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, te vermeerderen met vergoedende intresten aan de intrestvoet van 5% vanaf de gemiddelde datum van 2 januari 2006 tot op de dag van der algehele betaling.

  8. tijdelijke meerinspanningen:

   In hoofdorde:

   het bedrag van euro 4226 ten titel van meerinspanningen tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de intrestvoet van 5% vanaf de gemiddelde datum van 2 januari 2006 tot op de datum van de algehele betaling.

   In ondergeschikte orde :

   Het bedrag van euro 2393 ten titel van meerinspanningen tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de intrestvoet van 5% vanaf de gemiddelde datum van 2 januari 2006 tot op de datum van de algehele betaling.

   In nog meer ondergeschikte orde is het gepast de deskundige te horen conform artikel 985 van het gerechtelijk wetboek.

   In uiterst ondergeschikte orde acht zij het gepast een aanvullend onderzoek te bevelen dan wel een onderzoek te bevelen conform artikel 984 van het gerechtelijk wetboek.

  9. blijvende geleden en toekomstige materiële schade.

   Het bedrag van euro 26 065,02 ten titel van geleden schade ingevolge de materiële schade gedurende de periode van 3 januari 2007 tot 7 mei 2014, te vermeerderen met de vergoedende intresten aan de intrestvoet van 5 % vanaf de gemiddelde datum van 3 januari 2010 tot op de datum van de algehele betaling.

   - In hoofdorde, het bedrag van euro 33 042,15 ten titel van toekomstige materiële schade gedurende de blijvende invaliditeit (tabel Schryvers).

   - In ondergeschikte orde, het bedrag van euro 32 805,85 ten titel van toekomstige materiële schade gedurende de blijvende invaliditeit (tabel Levie).

   In nog meer ondergeschikte orde, is het gepast de deskundige te horen conform artikel 985 van het gerechtelijk wetboek.

   In uiterst ondergeschikte orde is het gepast een aanvullend onderzoek te bevelen dan wel een nieuw onderzoek te bevelen conform artikel 984 van het gerechtelijk wetboek.

   j ) blijvende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT