Vonnis nr. 13/1393/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 10 januari 2014

Datum uitspraak:10 januari 2014
Uitgevende instantie::Mechelen
 
GRATIS UITTREKSEL

De beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, achtste kamer, wijst volgend vonnis :

A.R. nr. 13/1393/A INZAKE :

De bvba TMC CONSTRUCT, met zetel te 2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 72, met ondernemingsnr. 0503.812.852, tegenspraak voerende partij, die als raadsman heeft Mr. Frederic Lenders, advocaat te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 18 bus 62,

TEGEN :

 1. De heer A. T., verweerder op tegenspraak, die als raadsman heeft Mr. Anne-Marie Penninckx, advocaat te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 98,

 2. De heer R. M., verweerder op tegenspraak, die als raadsman heeft Mr. Anne-Marie Penninckx, advocaat te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 98

 3. De heer L. D.B., verweerder op tegenspraak, die niet verschijnt,

  * * * * *

  De beslagrechter neemt in acht :

   het ontwerp van evenredige verdeling door gerechtsdeurwaarder F. Bergé opgemaakt op 16 september 2013, met bijlagen neergelegd ter griffie op 22 oktober 2013, en de tegenspraak gevoerd door de bvba TMC CONSTRUCT op 27 september 2013

   de verklaringen van de verschenen partijen ter zitting van 13 december 2013

   de nota's voor de bvba TMC CONSTRUCT en voor de heren T. en M. neergelegd ter zitting van 13 december 2013

   de voor deze partijen neergelegde stukken.

  * * * * *

 4. Relevante gegevens

  Uit de door gerechtsdeurwaarder Bergé neergelegde stukken blijkt dat ten verzoeke van de heer L. D.B. uitvoerend beslag onder derden werd gelegd lastens de bvba TMC CONSTRUCT.

  Op 16 september 2013 is gerechtsdeurwaarder F. Bergé overgegaan tot het opstellen van het ontwerp van evenredige verdeling van de ontvangen gelden ten belope van euro 60.616,91.

  Het ontwerp voorziet volgende verdeling. Na aftrek van de kosten van evenredige verdeling ( euro 664,67) en de bevoorrechte gerechtskosten ( euro 1.597,97), blijft de som van euro 58.354,27 te verdelen. Geen enkele schuldeiser beroept zich op een voorrecht, zodat wordt overgegaan tot ponds-pondsgewijze verdeling tussen de chirografaire schuldeiers.

  Aan de heer D.B. kan volgens het ontwerp het bedrag van euro 4.702,99 worden uitbetaald, aangezien voor dit volledige bedrag een uitvoerbare titel bestaat.

  Aan de heer T. kan euro 2.697,56 uitbetaald worden, aangezien hiervoor een uitvoerbare titel bestaat. Het bedrag van euro 18.681,90 kan aan de heer T. worden uitbetaald mits uitdrukkelijke toestemming van de beslagene, bij gebreke waaraan deze gelden zullen worden overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas in afwachting van een uitvoerbare titel.

  Aan de heer M. kan het bedrag van euro 31.130,64 worden uitbetaald. Aan de Belgische Staat, in de persoon van de Ontvanger der Domeinen en Penale Boeten te Mechelen, kunnen de registratierechten op het vonnis van de eerste kamer van de rechtbank van koophandel te Mechelen van 19 juni 2013 ten bedrage van euro 1.141,18 worden overgemaakt.

  Aangezien niet alle schuldvorderingen volledig kunnen worden voldaan, blijven de rechten van deze schuldeisers onverkort gelden lastens de bvba TMC CONSTRUCT, zo besluit de gerechtsdeurwaarder.

 5. Beoordeling

  2.1. De schuldvordering van de heer T.

  2.1.1.

  De tegenspraak van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT