Vonnis nr. ME62.L1.862-12 van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 13 december 2013

Datum uitspraak:13 december 2013
Uitgevende instantie::Mechelen
 
GRATIS UITTREKSEL

De Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, elfde kamer, rechtsprekend in correctionele zaken, wijst het volgende vonnis :

Inzake van het Openbaar Ministerie

tegen :

 1. B. S.,

  - Bijgestaan door Mr. F. Thiebaut, advocaat, kantoorhoudende te 2800 Me-chelen, Frederik de Merodestraat 6

 2. K. D.,

  - in persoon aanwezig

 3. T. L.,

  - Bijgestaan door Mr. N. Riffi, advocaat, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Nekkerspoelstraat 97

  VERDACHT VAN:

  Te M. op 12 januari 2012

  1. om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uit-voering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben

  2. om, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden

  3. om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben

  4. om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gespro-ken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of -zinnebeeld, aange-plakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het feit rechtstreeks uitgelokt te hebben.

  Bij inbreuk op de artikelen 1, 15, 16, 34, 36-6°, 38, 39, 40 en 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in overtreding te zijn bevonden van hoofdstuk VI en meer specifiek bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 3 en 14 van het Koninklijk besluit dd. 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten en of doden, nagelaten te hebben dat bij het verplaatsen, onderbrengen, fixeren, bedwelmen, slachten en doden ervoor moet worden gezorgd dat de dieren elke vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden wordt bespaard.

  Gelet op de processtukken.

  Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering.

  Gehoord de 1ste en 2de beklaagde in hun middelen van verdediging.

  BEOORDELING OP STRAFGEBIED

 4. De tenlastelegging

  Bij de beoordeling van de enige tenlastelegging houdt de rechtbank reke-ning met de volgende relevante elementen van het strafdossier.

  Op 12.01.2012 werd de politie omstreeks 10.21u opgeroepen om zich naar de xxx te M. te begeven naar aanleiding van een melding betreffende een illegale slachting van een schaap.

  De politie begaf zich via een aardeweg naast de woning aan de xxx naar de achterliggende weide. De politie bemerkte een persoon van Noord-Afrikaanse afkomst, die een witte schort droeg, en die wegliep. De weglo-pende man werd geïdentificeerd als de heer S. B. (eerste beklaagde), de-welke enkele grote messen in de hand had. In de weide werden de heer D. K. (tweede beklaagde) en de heer L. T. (derde beklaagde) aangetroffen. De politie trof in de weide een geslachte en gevilde bok aan. Het vlees lag in een kruiwagen voorzien van water, en het slachtafval lag in een bak.

  De heer K. verklaarde dat hij die dag gemerkt had dat twee van zijn bokken gevochten hadden, en dat één ervan gekwetst was. Hij is dan naar de sla-gerij aan de yyy gereden en heeft aan winkelbediende S. (B.) gevraagd of deze hem kon helpen. S. heeft iemand opgebeld, deze is naar de slagerij gekomen, en ze zijn met hun drie naar de wei gereden, waar ze de bok hebben opgeraapt en naar de achterzijde van de wei hebben gedragen. Vervolgens heeft één van de twee de bok afgemaakt. S. heeft samen met zijn kennis het dier gevild. S. heeft het dier in een kruiwagen met water ge-reinigd.

  De heer B. verklaarde dat de heer K. reeds vier weken voordien met de vraag kwam of hij voor hem een schaap kon slachten. Hij heeft de heer K. gezegd dat hij daar geen tijd voor had. Op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT