Vonnis nr. 10/1749/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 3 december 2013

Datum uitspraak: 3 december 2013
Uitgevende instantie::Mechelen
 
GRATIS UITTREKSEL

De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, zevende kamer, rechtsprekende in burgerlijke zaken, wijst het volgende vonnis:

A.R.nr. 10/1749/A

INZAKE :

De heer H. H.,

eiser, die als raadsman heeft Mr. Piet Van Eeckhaut, advocaat te 9000 Gent, er kantoorhoudende Recollettenlei 41

TEGEN :

De VZW Het Vlaamse Kruis, ingeschreven in de KBO met nummer 0410.937.827, gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 315

verweerster, die als raadsman heeft Mr. Herman Buyssens, advocaat te 2018 Antwerpen, er kantoorhoudende Mechelsesteenweg 210A bus 1.

De rechtbank neemt in acht :

- de gedinginleidende dagvaarding bij geboekt exploot van 9 december 2010

- het vonnis van de 7de kamer van deze rechtbank dd. 11 oktober 2011 waarbij verweerster toegelaten werd om een aantal feiten te bewijzen door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen en eiser werd toegelaten het tegenbewijs te leveren met dezelfde middelen

- het proces-verbaal van getuigenverhoor van 20 maart 2012

- de beschikking van 21 mei 2013 verleend overeenkomstig artikel 747 § 2 van het gerechtelijk wetboek die de conclusiekalender tussen de partijen vaststelt;

- de conclusie na getuigenverhoor voor de VZW Het Vlaamse Kruis neergelegd ter griffie op 11 juli 2013;

- de syntheseconclusie na getuigenverhoor voor de heer H. neergelegd ter griffie op 28 augustus 2013;

- de syntheseconclusies voor de VZW Het Vlaamse kruis neergelegd ter griffie op 25 september 2013;

- de voor de heer H. en de VZW Het Vlaamse Kruis overgelegde stukken.

* * * * *

 1. Procedure

  De vordering van eiser strekt er toe te zeggen voor recht dat de zaak niet in staat is en de zaak op te schorten tot na het gehouden tegenverhoor. Minstens herneemt eiser zijn oorspronkelijke vordering. Deze vordering strekt er toe te zeggen dat de schorsing van eiser moet worden ingetrokken en te bevelen dat eiser terug terecht kan bij verweerster, onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per dag dat hieraan geen gevolg gegeven wordt.

  Subsidiair vordert eiser de veroordeling van verweerster tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 2.500 euro in hoofdsom.

  Verweerster vordert de vorderingen van eiser ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.

  De tegenvordering van verweerster strekt ertoe eiser te veroordelen tot de afgifte van de sleutels van het lokaal van de afdeling Sint-Niklaas, van ziekenwagens nrs. 1 en 2 op haar algemeen secretariaat te Mechelen, onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per dag vertraging na de betekening van het tussen te komen vonnis.

  Beide partijen vragen wederzijds de veroordeling van de andere partij tot betaling van de proceskosten.

 2. Beoordeling

  2.1.

  Eiser werkte als vrijwilliger bij verweerster en had het statuut van toegetreden lid.

  De Raad van Bestuur van de afdeling Sint-Niklaas van verweerster heeft eiser per brief van 14 maart 2010 meegedeeld dat zij besloten had hem tijdelijk te schorsen naar aanleiding van een incident dat een paar dagen eerder had plaats gevonden:

  Naar aanleiding van de feiten die vrijdag 12/03/2010 zijn voorgevallen heeft het bestuur van Afdeling Sint-Niklaas besloten in een dringende vergadering U tijdelijk te schorsen voor verdere activiteiten.

  De afdeling wil zijn naam niet in het gedrang brengen zo wel plaatselijk als nationaal.

  Het bestuur vindt dat het niet kan dat jij met een minderjarige collega...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT