Vonnis nr. 13.163.A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 20 september 2013

Datum uitspraak:20 september 2013
Uitgevende instantie::Mechelen
 
GRATIS UITTREKSEL

De beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, achtste kamer, wijst volgende beschikking :

A.R. nr. 13/163/A INZAKE :

De nv FOODMAKER, met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 6, met ondernemingsnr. 0844.295.819, eiseres in revindicatie, die als raadsman heeft Mr. Magda Lauwers, advocaat te 2000 Antwerpen, Lange Leemstraat 53,

TEGEN :

 1. De nv A.A.S.V., met zetel te 5002 Saint-Servaes, chaussée de Waterloo 316, met ondernemingsnr. 0430.121.358, verweerster in revindicatie - beslagleggend schuldeiser, die als raadslieden heeft Mrs. Béatrice Vandeputte en Gertrude Bogaert, advocaten te 1020 Brussel, Houba-de Strooperlaan 777C,

 2. Mr. G. V. D., advocaat, , in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van de nv OCWCO, met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 6, met ondernemingsnr. 0458.296.393, voorheen de nv FOODMAKERS, verweerster in revindicatie - beslagene, die niet verschijnt,

  IN AANWEZIGHEID VAN :

 3. De STAD ANTWERPEN, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, beslagleggend schuldeiser, die niet verschijnt,

 4. De bvba SMARTWAY, rue de la Basse Hestre 124, 7170 Manage, beslagleggend schuldeiser, die niet verschijnt,

 5. De heer J. F, beslagleggend schuldeiser, die niet verschijnt,

  De beslagrechter neemt in acht :

  - de inleidende dagvaarding van 25.01.2013

  - de kennisgeving aan de andere beslagleggers overeenkomstig artikel 1514, lid 3 van het gerechtelijk wetboek bij gerechtsbrief van 01.02.2013

  - de beschikking van 05.04.2013 verleend overeenkomstig artikel 747 §2 van het gerechtelijk wetboek

  - de conclusie voor de nv FOODMAKER neergelegd ter griffie op 15.07.2013

  - de conclusie voor de nv A.A.S.V. neergelegd ter griffie op 29.07.2013

  - de voor deze partijen neergelegde stukken.

  * * * * *

 6. Vooraf

  De nv OCWCO, voorheen de nv FOODMAKERS, werd failliet verklaard bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen van 24.06.2013. Mr. G. V. D. werd aangesteld als curator.

  Ter zitting van 06.09.2013 legde de raadsman van de nv A.A.S.V. een e-mail van Mr. V. D. van 24.07.2013 neer, waarin deze meldt dat de zaak hem niet bekend is, en dat hij geen enkele reden ziet om een geding te hernemen waarvan elk belang is verdwenen ingevolge faillissement.

 7. Aanleiding tot het geschil

  De nv OCWCO, toen nog de nv FOODMAKERS, werd bij uitvoerbaar verstekvonnis verleend op 01.04.2011 door de vrederechter van het eerste kanton Namen veroordeeld tot betaling aan de nv A.A.S.V. van onder meer een bedrag van euro 27.000,00 (wederverhuringsvergoe-ding).

  Bij exploot van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder G. Wattez loco gerechtsdeurwaarder E. Maes te Mechelen van 18.12.2012 werd uitvoerend beslag gelegd lastens de nv FOODMAKERS voor voormelde hoofdsom, meer intresten en kosten, op volgende goederen (letterlijke overname uit het beslagexploot) :

   een grote partij grijze archiefkasten (hoog + halfhoog model) met volle deuren

   5 kuipzeteltjes in zware simili

   houten salontafeltje met rechthoekig blad

   een partij archiefkasten met lades

   microgolf Brother

   espressomachine Leko

   diepvries Liebherr Comfort

   grote partij kantoormateriaal

   ovale tafel op grijs onderstel met 5...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT