Arrest nr. 2013/AB/00256 van Arbeidshof, Brussel, 6 mei 2013

Datum uitspraak: 6 mei 2013
Uitgevende instantie::Brussel
 
GRATIS UITTREKSEL

rep.nr.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

ARREST

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 6 MEI 2013

11 e KAMER

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - vorderingen collectieve schuldenregeling

tegensprekelijk tav mevrouw Commissaris, de schuldbemiddelaar, de curatele van het faillissement NV Metaalbewerking het Zuiden België en bij verstek tav de overige schuldeisers

definitief

In de zaak:

C.G. wonende te

,

appellante,

vertegenwoordigd door mr. VAN BRUSSELT An-Sofie loco mr. VANDENDRIES Thomas, advocaat te 3200 AARSCHOT, Schaluinevest 6A/0.

Tegen: DEVOS-NAULAERTS ADVOCATEN, in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van NV Metaalbewerking het Zuiden België met kantoor te 2440 GEEL, Diestsesteenweg 155, voor wie advocaat mtr. CORSUS Katleen verschijnt.

In aanwezigheid van:

 1. TELENET NV, gevestigd te 2800 MECHELEN, Liersesteenweg 4,

 2. ARGENTA SPAARBANK NV, gevestigd te 2018 ANTWERPEN, Belgiëlei 49-53,

 3. CITIBANK BELGIUM NV, gevestigd te 1050 BRUSSEL, Gen Jacqueslaan 263/g,

 4. EANDIS, gevestigd te 9090 MELLE, Brusselsesteenweg 199,

 5. UNIVERSUM INKASSO, gevestigd te 9140 TEMSE, Winninglaan 3,

 6. BELGACOM NV, c/o Gerechtdeurwaaeder DE PROOST, 2300 TURNHOUT, Otterstraat 179,

 7. VMW, c/o Gerechtsdeurwaarder DEMEUTER, 2000 ANTWERPEN, Amerikalei 122,

 8. VAN CRAEN-FEREMANS, wonende te 2223 SCHRIEK, Trommelstraat 25,

 9. VAN RENSBERGEN Ivo, wonende te 3202 RILLAAR, Motterstraat 88,

 10. OCMW VAN AARSCHOT, gevestigd te 3200 AARSCHOT, Statiestraat, 3,

 11. UYTTENDAELE VEHUIZINGEN BVBA, gevestigd te 3200 AARSCHOT, Heidelaan 69 A,

 12. ZIEKENWAGEN AARSCHOT VZM, gevestigd te 3200 AARSCHOT, August Reyerslaan 48,

 13. TROIS SUISSES (SAINT BRICE NV), gevestigd te 7501 ORCQ, Chaussée de Lille 422,

 14. ADVOCATENKANTOOR BOLLEN & VANDENDRIES, met kantoor te 3200 AARSCHOT, Schaluinevest 6A/0,

 15. AGENTSCHAP VLAAMSE BELASTINGSDIENST, gevestigd te 9300 AALST, Bauwensplaats 13 bus 1,

  Al deze schuldeisers verstekdoende

 16. TIMMERMANS Katrien, advocaat, in haar hoedanigheid van schuldbemiddelaar, met kantoor te 3000 LEUVEN, Tiensestraat 76,

  en verschijnend ter zitting;

  ***

  *

  Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit:

  Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid:

  het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, uitgesproken bij verstek op 6 februari 2013 door de arbeidsrechtbank te Leuven, 6e kamer (A.R. 11/231/B),

  het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 1 maart 2013,

  de voorgelegde stukken.

  ***

  *

  De aanwezige partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 15 april 2013, waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden.

  ***

  *

  1. FEITEN EN RECHTSPLEGING

 17. Bij beschikking van 31 mei 2011 van de arbeidsrechtbank te Leuven werd het verzoek van mevrouw Gerda Commissaris van 27 mei 2011 om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling toelaatbaar verklaard.

  Mtr. K Timmermans werd aangesteld als schuldbemiddelaar.

 18. Bij beschikking van 3 april 2012 homologeerde de arbeidsrechtbank het door de schuldbemiddelaar voorgestelde plan van minnelijke aanzuivering.

 19. Eerder was mevrouw C.bij verstekvonnis van 20 juni 2011 van de Correctionele rechtbank te Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden en tot een geldboete van euro 300 vermeerderd met kosten en de wettelijke bijdrage, alsook tot verbeurdverklaring van de som van euro 251.658,07 met toewijzing van dit bedrag aan de burgerlijke partij, de curatele van het faillissement NV Metaalbewerking het Zuiden België, o.m. wegens schriftvervalsing met gebruik, oplichting en heling witwas.

  Op burgerlijk gebied werd ze veroordeeld tot betaling aan de burgerlijke partij van het bedrag van euro 251.658,07, vermeerderd met intresten en kosten of in totaal

  euro 271.402,11.

  Mevrouw C. tekende verzet aan en bij vonnis van 2 januari 2012 van de Correctionele Rechtbank te Turnhout werd dit verzet aanvaard, zonder wijziging van het verstekvonnis.

  De schuldbemiddelaar bevestigt dat mevrouw C. haar inlichtte over het bestaan van deze veroordeling zonder echter het omvangrijke bedrag van de toegekende burgerlijke partijstelling te preciseren; ze kondigde aan hoger beroep aan te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT