stratenplan leuven

4 résultats pour stratenplan leuven

 • Évaluation de vLex
 • Décision judiciaire de Raad van State, 26 octobre 2006

  Volgens verzoekende partij is er een schending van de artt. 10 en 11 van de G.W. doordat er een verschil van behandeling bestaat tussen de hangende en de nieuwe dossiers. Bij de nieuwe dossiers staat er, volgens verzoekende partij, beroep open tegen het advies van de vestigingscommissie bij de Commissie van Beroep. Deze stelling gaat niet op omdat de wet van 9 juli 2004 de mogelijkheid om beroep...

  ...3. stuk 3: tweede gedetailleerd plan op schaal (stratenplan ter beschikking gesteld door de gemeente Egem/Pittem) van de gemeente Egem/Pittem met daarop de 2 ...Van Dievoet, (ed.), Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 49, nr. 16; Boes, N., 'Termijnen in het bestuursrecht', in Themis, vormingsonderdeel ...

 • Décision judiciaire de Raad van State, 19 février 2004

  Verwerende partij zegt in laatste memorie niets meer omtrent het voorwaardelijke voorbehoud dat zij in haar memorie van antwoord had gemaakt - besluit: geen exceptie van onontvankelijk opgeworpen.

  ...Willy MUES, die woonplaats kiezen bij Advocaat A. COUN, kantoor houdende te TIENEN,. Leuvenselaan 76 tegen : het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, dat woonplaats kiest bij ... (..) ernstige hinder zullen ondervinden"; dat om zulks te staven zij verwijzen naar het stratenplan dat bijgevoegd wordt;. 2.4. Overwegende dat de verwerende partij in haar laatste memorie niets meer ...

 • 29 NOVEMBER 2002. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Basismobiliteit in het Vlaamse Gewest

  ...5° als achtergrond, een stratenplan met plaats- en straatnamen;. 6° de belangrijkste aantrekkingspolen van het stedelijk gebied of het ...Aan de NMBS-stations Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout wordt een hoofdhalte gevestigd. Bovenop de ...

 • En vigueur Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Basismobiliteit in het Vlaamse Gewest.

  ... 5° als achtergrond, een stratenplan met plaats- en straatnamen;. 6° de belangrijkste aantrekkingspolen van het stedelijk gebied of ...Aan de NMBS-stations Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout wordt een hoofdhalte gevestigd. Bovenop ...