dans Tribunaux du Travail > Gand
dans vLex Belgique

2 résultats pour Tribunaux du Travail > Gand

  • Évaluation de vLex
  • Jugement nº 083227-08/3228 de Tribunal du Travail, Gand, 21 décembre 2009

    Aangezien de feiten van beide zaken verknocht zijn, en de ene zaak niet zinvol kan worden beoordeeld zonder het in rekening brengen van de elementen van de andere zaak, acht de Rechtbank het noodzakelijk de zaken samen te voegen (art. 30 Ger.W.). II. VORDERING. Luc B vordert in de syntheseconclusie (art. 748bis Ger.W.) de ver-weerster te veroordel...

  • Jugement nº 173006/06 de Tribunal du Travail, Gand, 1 mars 2007

    De vordering werd ingeleid bij middel van een exploot van dagvaarding betekend op 18 januari 2006 door C. De Mey, plaatsvervangend gerechts-deurwaarder van gerechtsdeurwaarder D. Leroy, met standplaats te Elsene. De eisende partij vroeg bij verzoekschrift van 20 april 2006 conclusieter-mijnen aan. Deze termijnen werden toegestaan, en de partijen w...

  • Sollicitez un essai pour afficher des résultats supplémentaires