in Rechtbank van Eerste Aanleg > Turnhout
in vLex België

14 resultaten voor Rechtbank van Eerste Aanleg > Turnhout

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis nr. 08/69/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 20 oktober 2008

  VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw Het Kasteel te Turnhout op MAANDAG TWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND EN ACHT, in de openbare zitting van de VIJFDE KAMER van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Turnhout, alwaar zetelden: R. VINCKX, Alleenzetelend Rechter; E. SNEYDERS, Griffier. INZAKE VAN: DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR

 • Vonnis nr. 06/435/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 29 september 2008

  VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw Het Kasteel te Turnhout op MAANDAG NEGENENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT, in de openbare zitting van de VIJFDE KAMER van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Turnhout, alwaar zetelden: R. VINCKX, Alleenzetelend Rechter; E. SNEYDERS, Griffier. INZAKE VAN: De B.V.B.A. 't B...

 • Vonnis nr. 07/870/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 15 september 2008

  VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw Het Kasteel te Turnhout op MAANDAG VIJFTIEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT, in de openbare zitting van de VIJFDE KAMER van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Turnhout, alwaar zetelden: R. VINCKX, Alleenzetelend Rechter; E. SNEYDERS, Griffier. INZAKE VAN: De heer X, voorheen wo...

 • Vonnis nr. 07/1412/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 23 juni 2008

  VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw Het Kasteel te Turnhout op MAANDAG DRIEËNTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EN ACHT, in de openbare zitting van de VIJFDE KAMER van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Turnhout, alwaar zetelden: R. VINCKX, Alleenzetelend Rechter; E. SNEYDERS, Griffier. INZAKE VAN: De N.V. RIJFRA, met on...

 • Vonnis nr. 07/1704/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 19 mei 2008

  VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw Het Kasteel te Turnhout op MAANDAG NEGENTIEN MEI TWEEDUIZEND EN ACHT, in de openbare zitting van de VIJFDE KAMER van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Turnhout, alwaar zetelden: R. VINCKX, Alleenzetelend Rechter; E. SNEYDERS, Griffier. I. A.R. 07/1704/A INZAKE VAN: HET COLLE...

 • Vonnis nr. 06/1152/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 28 april 2008

  VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw Het Kasteel te Turnhout op MAANDAG ACHTENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN ACHT, in de openbare zitting van de VIJFDE KAMER van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Turnhout, alwaar zetelden: R. VINCKX, Alleenzetelend Rechter; E. SNEYDERS, Griffier. INZAKE VAN: Mevrouw XXX; -- gedin...

 • Vonnis nr. 06/1606/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 7 april 2008

  VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw Het Kasteel te Turnhout op MAANDAG ZEVEN APRIL TWEEDUIZEND EN ACHT, in de openbare zitting van de VIJFDE KAMER van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Turnhout, alwaar zetelden: R. VINCKX, Alleenzetelend Rechter; E. SNEYDERS, Griffier. INZAKE VAN: De B.V.B.A. FACTO, met ondern...

 • Vonnis nr. 05/6/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 11 februari 2008

  Volgens onderhandse overeenkomst van 25 juni 2004, waarvan de echtheid deels ter discussie staat, verkocht eiser aan verweerster een woning te (...) met tussenliggende bouwgrond, voor de prijs van euro 4.000.000,-. Verweerster kocht voor zichzelf het vruchtgebruik en maakte zich sterk voor de vier kinderen van haar broer, met name (...) die zouden

 • Vonnis nr. 07/2115/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 4 februari 2008

  Met een onderhandse overeenkomst van 13 februari 2006 en akte verleden voor notaris Tom Coppens te Vosselaar op 17 maart 2006 kocht eiseres van verweerders een woning te (...), voor de prijs van euro 161.500,-, die volledig werd voldaan. De eigendom en het risico gingen vanaf de notariële akte over op eiseres. Het pand werd verkocht in de staat waa...

 • Vonnis nr. 07/9/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 4 februari 2008

  AFG BELGIUM INSURANCE NV, ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder het nummer 574, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.258.197, met zetel gevestigd te 1000 BRUSSEL, Lakensestraat nr. 35; verweerster alhier ter zitting vertegenwoordigd door Mr.E. Kersemans, loco Mr. L. Schuermans, advocaat te 2300 TU...

 • Vonnis nr. 06/1062/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 4 februari 2008

  Volgens ondertekende bestelbon van 7 maart 2006 zou eiseres het dak op de woning van verweerders te (...) vernieuwen voor de prijs van euro 7.795,-. Verweerders bewonen deze woning niet zelf maar verhuren ze. Met de hand werd bijgeschreven "dringend eind maart 2006". De keerzijde van de bestelbon bevat algemene voorwaarden waar op de voorzijde niet...

 • Vonnis nr. 07/97/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 4 februari 2008

  Bij vonnis van 23 december 1999 legde de Vrederechter van het eerste kanton Turnhout bij toepassing van art. 223 B.W. maatregelen op voor onbepaalde duur. V. werd veroordeeld tot betaling van onderhoudsgeld aan eiseres voor beide kinderen. Aan beide echtgenoten werd het verbod opgelegd de roerende goederen afhangende van de huwgemeenschap te vervre...

 • Vonnis nr. 07/937/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 4 februari 2008

  - de dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring, betekend bij exploot van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Willem Rigouts te Antwerpen van 25 oktober 2007 en akte van het Amtsgericht te Lippstadt (Duitsland) van 9 november 2007; - de besluiten van Portland Zementwerke Seibel & Söhne oHG, neergelegd ter griffie op 3 januari 2008 en ter zitting van...

 • Vonnis nr. 03/54/A van Rechtbank van eerste aanleg, Turnhout, 21 januari 2008

  Eerste verweerster geraakte een eerste maal in verwachting van eiser. Zij liet na twintig weken zwangerschap een abortus uitvoeren in Nederland op 29 september 1997. Volgens verweerders gebeurde dit op hevig aandringen van eiser, volgens eiser wist hij vooraf nergens van. Nadien werd eerste verweerster een tweede maal zwanger en op 23 augustus 1999...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien