in Rechtbank van Eerste Aanleg > Dendermonde
in vLex België

2 resultaten voor Rechtbank van Eerste Aanleg > Dendermonde

  • Beoordeling vLex
  • Vonnis nr. 20.95.16/08/26 van Rechtbank van eerste aanleg, Dendermonde, 1 maart 2009

    In het gerechtelijk arrondissement Dendermonde en bij samenhang elders in het Rijk, minstens in de periode van 10 december 2007 tot en met de datum der dagvaarding, en alleszins op 10 december 2007, op 10 maart 2008 en vanaf 7 juli 2008, Door de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering te hebben meegewerkt, o...

  • Vonnis nr. 20.LC.5602/06/26 van Rechtbank van eerste aanleg, Dendermonde, 29 september 2008

    A. Bij inbreuk op artikel 210bis 1 van het Strafwetboek, valsheid te hebben gepleegd, door gegevens die werden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, te hebben ingevoerd in een informaticasysteem, te hebben gewijzigd, te hebben gewist of met enig ander technologisch middel de mogelijke aanwending van gegevens i...

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien