in Rechtbank van Eerste Aanleg › Beslissing
in vLex België

5 resultaten voor Rechtbank van Eerste Aanleg › Beslissing

 • Beoordeling vLex
 • Beslissing nr. 03;1565;C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 8 december 2003

  De vordering van eisers, de heer en mevrouw V. - P., ingesteld met toepassing van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, strekt ertoe om verweerders, respectievelijk het VLAAMS GEWEST (NR 03/1336/C) en het FEDERAAL AGENTSCHAP voor de Veiligheid van de voedselketen (hierna het Federaal Voedselagentschap) (NR 03/1565/C) te veroordelen om : - om he...

 • Beslissing nr. 2003;1326;C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 17 oktober 2003

  - uitspraak doend bij voorraad en zonder nadeel toe te brengen aan de grond van de zaak, - in afwachting van de beslissing van ofwel de Raad van State over het annulatieverzoek terzake de gunningsbeslissing dd. 19 februari 2003 en/of de beslissing van de burgerlijke rechter omtrent de nietigverklaring van de overeenkomst dd. 4 juni 2003, verweerste...

 • Beslissing nr. 2003;576;C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 26 mei 2003

  - de dagvaarding in kort geding om te verschijnen voor de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, zetelend in kort geding, betekend door exploot van Meester V., plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van Meester R., gerechtsdeurwaarder, verblijvende te 1180 Ukkel, d.d. 6 januari 2003; - de beschikking van de Voorzitte...

 • Beslissing nr. 2002;1886;C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 16 december 2002

  de dagvaarding in kort geding betekend aan de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de eerste minister, en aan het Vlaamse Gewest door exploot van Meester D., plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van Meester C., gerechtsdeurwaarder, verblijvende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, d.d. 20 november 2002; - het verzoekschrift tot tussenkom...

 • Beslissing nr. 2002;1726;C van Rechtbank van eerste aanleg, Brussel, 9 december 2002

  - bevel te geven om het voertuig vrij te geven waar en onder wie, inclusief de heer D. Jos, het zich ook bevindt, en dit binnen de 12 uur na tussenkomst van de beschikking, en zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van 2.500 euro per dag vertraging lastens de persoon of firma of instelling die de wagen onder zich houdt; - verbod op te legg...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien