in Rechtbank van Eerste Aanleg › Arrest
in vLex België

1 resultaat voor Rechtbank van Eerste Aanleg › Arrest

  • Beoordeling vLex
  • Arrest nr. 13/926/A van Rechtbank van eerste aanleg, Mechelen, 30 april 2014

    Partijen zijn uit de echt gescheiden door onderlinge toestemming bij vonnis van de derde kamer van deze rechtbank van 22 oktober 1998, op grond van een onderhandse regelingsakte die door notaris P. Verhaegen met standplaats te Puurs werd gerangschikt onder zijn minuten en aan een door hem op 15 juni 1998 verleden authentieke akte werd gehecht. In d...

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien