• Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen

Type beslissing

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. 107854 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 26 april 2013 heef ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen va 25 maart 2013. Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, he verblijf, de vestiging en

 • Arrest nr. 107834 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat x, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 3 september 201 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van d beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 20 augustus 2012 tot afgifte van een beve om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en...

 • Arrest nr. 107852 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 2 mei 2013 heef ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen va 27 maart 2013. Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, he verblijf, de vestiging en de

 • Arrest nr. 107848 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengalese nationaliteit te zijn, op 17 april 2013 heef ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen va 18 maart 2013. Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, he verblijf, de vestiging en de...

 • Arrest nr. 107835 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 30 oktober 201 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van d beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 3 oktober 2012 tot afgifte van een bevel o het grondgebied te verlaten met inreisverbod

 • Arrest nr. 107851 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 28 maart 2013 heef ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen va 14 maart 2013. Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, he verblijf, de vestiging en de

 • Arrest nr. 107850 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengalese nationaliteit te zijn, op 12 april 2013 heef ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen va 28 maart 2013. Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, he verblijf, de vestiging en de...

 • Arrest nr. 107820 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen - IIde Kamer, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Togolese nationaliteit te zijn, op 30 juli 2013 heef ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerleggin alsook de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretari voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integ...

 • Arrest nr. 107833 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, o 21 maart 2013 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring t vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 15 maart 2013 waarbij d aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9

 • Arrest nr. 107831 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 14 november 201 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van d staatssecretaris van 14 augustus 2012 tot onontvankelijkheid van een aanvraag voor een toelating to verblijf (bijlage 15quater), en van het beve...

Aanbevolen documenten