• Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen

Type beslissing

Nieuwste documenten

 • Arrest nr. 107831 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 14 november 201 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van d staatssecretaris van 14 augustus 2012 tot onontvankelijkheid van een aanvraag voor een toelating to verblijf (bijlage 15quater), en van het beve...

 • Arrest nr. 107845 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 22 juli 201 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en d staatlozen van 12 juli 2013. Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot he grondgebied, het verblijf, d...

 • Arrest nr. 107853 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 26 april 2013 heef ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen va 25 maart 2013. Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, he verblijf, de vestiging en

 • Arrest nr. 107832 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 7 april 2012 heef ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van d staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding va 12 maart 2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te...

 • Arrest nr. 107843 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 19 juli 2013 heef ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen va 4 juli 2013. Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot he grondgebied, het verblijf, de ves...

 • Arrest nr. 107849 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengalese nationaliteit te zijn, op 17 april 2013 heef ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen va 18 maart 2013. Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, he verblijf, de vestiging en de...

 • Arrest nr. 107844 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Libanese nationaliteit te zijn, op 19 juli 2013 heef ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen va 10 juli 2013. Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot he grondgebied, het verblijf, de vest...

 • Arrest nr. 107854 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 26 april 2013 heef ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen va 25 maart 2013. Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, he verblijf, de vestiging en

 • Arrest nr. 107834 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat x, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 3 september 201 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van d beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 20 augustus 2012 tot afgifte van een beve om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en...

 • Arrest nr. 107852 van Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen, 31 juli 2013

  Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 2 mei 2013 heef ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen va 27 maart 2013. Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, he verblijf, de vestiging en de

Aanbevolen documenten