Schadevergoeding tot herstel (Raad van State)

4 resultaten voor Schadevergoeding tot herstel (Raad van State)

 • Vonnis van Raad van State, March 12, 2019

  In art. 19 van de RvS wordt niet verwezen naar het te dezen relevante art. 11bis van de RvS-wet.

 • Vonnis van Raad van State, October 09, 2018

  Volgens de verwerende partij is de 'benoeming' die verzoeker bestrijdt een onbestaande rechtshandeling, aangezien in het adjunct-mandaat van eerste auditeur-afdelingshoofd niet is benoemd, maar aangewezen. Geen der partijen is geschaad in haar mogelijkheden tot eis of verweer en het zou van een overdreven formalisme getuigen, zijdens de Raad, om dan enige afkeuring over de gebruikte terminologie...

 • Vonnis van Raad van State, December 08, 2016

  Alle verzoekende partijen waren tevens verzoeker.p. in het beroep dat aanleiding heeft gegeven tot arrest van de RvS nr. 231.137, waarin hun belang werd aanvaard. De verw.p. toont niet aan dat zij in het voorliggend geding niet over het rechtens vereiste belang zouden beschikken. Door de vernietigde beslissing werd de eerste verzoeker.p. geraakt in haar statutaire doelstellingen. Er valt niet in...

 • Vonnis van Raad van State, July 07, 2016

  Het verzoekschrift werd elektronisch ingediend. Overeenkomstig art. 85bis, § 5, tweede lid, van algemeen procedurereglement wordt het geacht ondertekend te zijn door de registratiehouder die het neerlegde.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT