in Hoven van Beroep › Aanbeveiling
in vLex België

1 resultaat voor Hoven van Beroep › Aanbeveiling

  • Beoordeling vLex
  • Aanbeveiling nr. 2006/AR/2029 van Hof van Beroep, Gent, 1 december 2009

    Het Hof nam kennis van het op 11 april 2006 door de eerste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge verleende vonnis, waartegen appellante, met haar op 31 juli 2006 ter griffie neergelegd verzoekschrift, tijdig en op regelmatige wijze hoger beroep heeft ingesteld. De partijen werden gehoord in openbare terechtzitting en de neergelegde con...

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien