in Hof van Cassatie › Advies
in vLex België

1 resultaat voor Hof van Cassatie › Advies

  • Beoordeling vLex
  • Advies nr. F.09.0069.N van België, 11 maart 2010

    Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond; Veroordeelt (de eiseres) tot de beroepskosten, begroot op (...) 400 euro voor (de verweerder)" op grond van de motieven : "2. In zijn arrest van 19 januari 2007 besliste het Hof van Cassatie dat uit de samenhang van de bepalingen van artikel 6, eerste, tweede en derde l...

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien