dans Cours d'Appel > Gand
dans vLex Belgique

12 résultats pour Cours d'Appel > Gand

 • Évaluation de vLex
 • Avis nº 2008-AR-3094 de Cour d'appel, Gand, 11 février 2011

  V.Z.W. COLLEGE O.L.V. - TEN DOORN, gevestigd te Eeklo, heeft op een bepaald ogenblik beslist om een openbare aanbesteding uit te schrijven voor het optrekken van een nieuwbouw-geschiktmakingswerken Basisschool Sint-Jozef, met vestigingsplaats te Eeklo, Abdijstraat 33. De wijze van gunning betrof een openbare aanbesteding met een prijsbepaling bevat...

 • Avis nº 2008-AR-2407 de Cour d'appel, Gand, 17 janvier 2011

  De overblijvende betwisting betreft de vraag naar het verschuldigd zijn van de eerste twee geïntimeerde partijen van een vergoeding op grond van artikel 55 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, zoals achteraf gewijzigd (hierna "de Auteurswet"), dit is een vergoeding voor de privé-kopieën van auteursrechtel...

 • Avis de Cour d'appel, Gand, 28 juin 2010

  Bij verzoekschrift, neergelegd op 7 juli 2009, hebben appellanten hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 19 juni 2009 op tegenspraak gewezen door de 1ste kamer van de rechtbank van koophandel te Gent (A/09/01443). Een exploot van betekening ligt niet voor. Feiten en procedure in eerste aanleg 2. Bij dagvaarding, betekend op 10 maart 2009, vord...

 • Avis de Cour d'appel, Gand, 1 avril 2010

  Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het hof op 17 februari 2009, heeft de appellante hoger beroep ingesteld tegen de beschikking die op 7 januari 2009 in kort geding werd verleend door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. Daarin werd geoordeeld over de gevorderde voorlopige maatregelen in het kader van een echtsc...

 • Arret nº 2008/AR/2418 de Cour d'appel, Gand, 9 février 2010

  DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, Wetstraat 12 te 1000 BRUSSEL, op vervolging en benaarstiging van de Gewestelijk Directeur der directe belastingen Gent (Taxatie), met kantoren gevestigd te 9050 LEDEBERG (GENT), G. Crommenlaan 6 bus 604, appellant, ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. DECORDIER Carmenta, a...

 • Arret nº 2008/AR/208 de Cour d'appel, Gand, 23 septembre 2009

  Appellanten hebben tijdig en op rechtsgeldige wijze hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat op tegenspraak werd uitgesproken op 30 november 2007 door de 8ste bis kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Het incidenteel beroep is toelaatbaar. 2. Voor de eerste rechter vorderden appellanten dat voor recht zou worden gezegd dat zij...

 • Avis nº 2008/AR/1240 de Cour d'appel, Gand, 26 janvier 2009

  Ørgreen brengt een aantal brilmonturen bij, afkomstig van haar en van X-Optix. De monturen zijn zeer gelijkend, tot zelfs bijna identiek, wat de uiterlijke vormgeving betreft. Ze verschillen in kleur en vooral in materiaal. De monturen van Ørgreen zijn gemaakt van het veel lichtere titanium terwijl X-Optix vooral een zwaarder metaal gebruikt. 5. De...

 • Avis nº 2007/AR/1517 de Cour d'appel, Gand, 7 janvier 2009

  1. Met dagvaarding betekend op 18.05.2006 zet de bvba Safe-Invest uiteen dat zij een factuur ad 3.630 euro heeft overgemaakt aan mevrouw A.G. en de heer I.L., voor bemiddelingskosten inzake de verkoop van een onroerend goed, doch dat laatstgenoemden nalaten deze factuur te betalen; zodoende vordert eerstgenoemde de solidaire veroordeling van mevrou...

 • Avis nº 2007/AR/912 de Cour d'appel, Gand, 5 janvier 2009

  Tijdens een evenement in de Verenigde Staten van Amerika in 2003 maakt de heer T. foto's van de tatoeages van de heer D'H.. Deze laatste heeft aan verschillende wedstrijden deelgenomen met zijn tatoeages. In de Gouden Gids editie 2005-2006 verschijnt in de rubriek van de tatoeëerders als reclame voor de heer M. een foto van de rug en het profiel va...

 • Avis nº 2007/AR/885 de Cour d'appel, Gand, 6 octobre 2008

  - of de N.V. Aldi, de N.V. Aldi Inkoop (hierna gezamenlijk aangeduid met "Aldi") en de Srl Ompagrill dat auteursrecht geschonden hebben door in het voorjaar van 2006 een barbecue te maken, te verkopen en er reclame voor te maken; - of de dwangsom, die in eerste aanleg opgelegd werd, van een gepaste hoogte is enerzijds en wel kan worden opgelegd and...

 • Arret nº 2006/AR/10 de Cour d'appel, Gand, 26 février 2007

  Het hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, die zitting nam zoals in kort geding (05/3737/A) van 12 december 2005, bij verzoekschrift van 3 januari 2006. Het is tijdig en regelmatig naar de vorm. Een akte van betekening wordt niet voorgelegd. 2. Het Hof heeft artikel 24 van de wet van 15...

 • Arret nº 2005/AR/2887 de Cour d'appel, Gand, 1 février 2007

  De appellant heeft op 1 september 2004 een verzoekschrift neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge teneinde zijn dochter A.C, geboren op ¿, huidige tweede geïntimeerde, in staat van verlengde minderjarigheid te doen verklaren en over de kosten te doen oordelen als naar recht. Op dat ogenblik was hij, zoals nog steeds, fei...

 • Sollicitez un essai pour afficher des résultats supplémentaires