dans Cours d'Appel › Avis
dans vLex Belgique

22 résultats pour Cours d'Appel › Avis

 • Évaluation de vLex
 • Avis nº 2009AR1806 de Cour d'appel, Bruxelles, 8 novembre 2011

  De vennootschap naar Congolees recht, HEWA BORA AIRWAYS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te KINSHASA (R.D. Conge), Ndolo, Avenue Kabamlbaré 1928, woonstkiezende op het kantoor van haar raadsman Meester Ludovic SAUWEN, advocaat te 1930 ZAVENEM, Vilvoordelaan 10, appellante tegen een beschikking van de Voorzitter van de rechtbank van

 • Avis nº 2008AR2782 de Cour d'appel, Bruxelles, 6 septembre 2011

  I. Een eigenhandig testament is niet noodzakelijk vormelijk nietig omdat er handtekeningen van derden (getuigen) erop voorkomen. Dit feit wijst evenmin noodzakelijk om ongeoorloofde beïnvloeding van de testator. II. Het declaratieve karakter of de retroactiviteit van de verdeling, of van een verrichting gelijkgesteld met een verdeling, betreft het

 • Avis nº 2008-AR-3094 de Cour d'appel, Gand, 11 février 2011

  V.Z.W. COLLEGE O.L.V. - TEN DOORN, gevestigd te Eeklo, heeft op een bepaald ogenblik beslist om een openbare aanbesteding uit te schrijven voor het optrekken van een nieuwbouw-geschiktmakingswerken Basisschool Sint-Jozef, met vestigingsplaats te Eeklo, Abdijstraat 33. De wijze van gunning betrof een openbare aanbesteding met een prijsbepaling bevat...

 • Avis nº 2008-AR-2407 de Cour d'appel, Gand, 17 janvier 2011

  De overblijvende betwisting betreft de vraag naar het verschuldigd zijn van de eerste twee geïntimeerde partijen van een vergoeding op grond van artikel 55 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, zoals achteraf gewijzigd (hierna "de Auteurswet"), dit is een vergoeding voor de privé-kopieën van auteursrechtel...

 • Avis nº 2009AR3249 de Cour d'appel, Bruxelles, 11 janvier 2011

  1.1. De oorspronkelijke eis van geïntimeerde strekte ertoe (1) appellante te horen veroordelen tot het verlijden van de notariële akte aangaande onroerende goederen, voorwerp van de onderhandse koopovereenkomst van 16 september 2006, (2) een notaris uit het arrondissement Leuven te horen aanstellen om samen met notaris L. te M. de notariële akte te...

 • Avis nº 2008AR1030 de Cour d'appel, Bruxelles, 4 janvier 2011

  IV. Inkorting van schenkingen Intresten. Impact van de lange duur van het geding wegens de houding van de partijen bij het geding. Sanctie lastens de partijen op het vlak van het bedrag der intresten tijdens de duur van het geding. 1. Rechtsverwerking, die geen algemeen rechtsbeginsel is, veronderstelt concrete gedragingen van een partij, die het o...

 • Avis nº 2008AR2674 de Cour d'appel, Bruxelles, 21 décembre 2010

  Een akte voor een notaris of een onderhandse akte is vereist wanneer de schenking een voertuig betreft dat ongetwijfeld de waarde van 375 euro te boven gaat (artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek). Deze regel lijdt uitzondering wanneer er een begin van bewijs door geschrift aanwezig is (artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek). Een begin van bewi...

 • Avis nº 2008AR1202 de Cour d'appel, Bruxelles, 21 décembre 2010

  Appellante vordert, met de hervorming van het bestreden vonnis, haar oorspronkelijke vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren, bijgevolg de geïntimeerden solidair, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere te veroordelen tot betaling aan haar van 10.000 euro, te vermeerderen met de vergoedende interest vanaf 30 augustus 2004 en de gerechts...

 • Avis de Cour d'appel, Gand, 28 juin 2010

  Bij verzoekschrift, neergelegd op 7 juli 2009, hebben appellanten hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 19 juni 2009 op tegenspraak gewezen door de 1ste kamer van de rechtbank van koophandel te Gent (A/09/01443). Een exploot van betekening ligt niet voor. Feiten en procedure in eerste aanleg 2. Bij dagvaarding, betekend op 10 maart 2009, vord...

 • Avis de Cour d'appel, Gand, 1 avril 2010

  Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het hof op 17 februari 2009, heeft de appellante hoger beroep ingesteld tegen de beschikking die op 7 januari 2009 in kort geding werd verleend door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. Daarin werd geoordeeld over de gevorderde voorlopige maatregelen in het kader van een echtsc...

 • Avis nº 2007/RG/1588 de Cour d'appel, Liège, 14 septembre 2009

  Dès lors qu'il a été rappelé au médecin traitant que l'assurée avait donné son accord pour qu'un certificat médical établisse les causes de son décès en signant à cette fin une clause de la police (l'assurée pouvait effectivement s'y opposer mais en l'espèce elle n'a pas fait ce choix) et qu'il ne violerait pas son secret professionnel en témoignan...

 • Avis nº 2008/RG/790 de Cour d'appel, Liège, 30 juin 2009

  Il suffit de rappeler pour la compréhension du litige que par citation du 12 juillet 2007, Jean-François R. expose qu'il a entretenu une liaison amoureuse avec Anne-Françoise P. de juin 2005 à avril 2006 alors que celle-ci vivait encore avec son compagnon Olivier H. devenu ensuite son mari, que l'enfant Célestin H. est né à Namur le 16 juillet 2006...

 • Avis nº 2009/JP/80 de Cour d'appel, Liège, 25 mai 2009

  1. outragé par paroles, faits, gestes ou menaces, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité, un agent de le force publique ou une personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des ses fonctions, en l'espèce M. Thierry, W. Olivier et S. Grégory, inspecteurs à la zone de police VESDRE ; (art. 276

 • Avis nº 2008/AR/1240 de Cour d'appel, Gand, 26 janvier 2009

  Ørgreen brengt een aantal brilmonturen bij, afkomstig van haar en van X-Optix. De monturen zijn zeer gelijkend, tot zelfs bijna identiek, wat de uiterlijke vormgeving betreft. Ze verschillen in kleur en vooral in materiaal. De monturen van Ørgreen zijn gemaakt van het veel lichtere titanium terwijl X-Optix vooral een zwaarder metaal gebruikt. 5. De...

 • Avis nº 2007/AR/1517 de Cour d'appel, Gand, 7 janvier 2009

  1. Met dagvaarding betekend op 18.05.2006 zet de bvba Safe-Invest uiteen dat zij een factuur ad 3.630 euro heeft overgemaakt aan mevrouw A.G. en de heer I.L., voor bemiddelingskosten inzake de verkoop van een onroerend goed, doch dat laatstgenoemden nalaten deze factuur te betalen; zodoende vordert eerstgenoemde de solidaire veroordeling van mevrou...

 • Avis nº 2007/AR/912 de Cour d'appel, Gand, 5 janvier 2009

  Tijdens een evenement in de Verenigde Staten van Amerika in 2003 maakt de heer T. foto's van de tatoeages van de heer D'H.. Deze laatste heeft aan verschillende wedstrijden deelgenomen met zijn tatoeages. In de Gouden Gids editie 2005-2006 verschijnt in de rubriek van de tatoeëerders als reclame voor de heer M. een foto van de rug en het profiel va...

 • Avis nº 2006/AR/3452 de Cour d'appel, Bruxelles, 29 octobre 2008

  + les jugements attaqués rendus par défaut à l'égard de la SA All Business Constructions and Trade, les 28 avril 2005 et 19 octobre 2006, par le tribunal de commerce de Nivelles, décisions dont il n'est pas produit d'acte de signification ; + la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 21 décembre 2006, contre le jugement du 19 octobre 2006

 • Avis nº 2007/AR/885 de Cour d'appel, Gand, 6 octobre 2008

  - of de N.V. Aldi, de N.V. Aldi Inkoop (hierna gezamenlijk aangeduid met "Aldi") en de Srl Ompagrill dat auteursrecht geschonden hebben door in het voorjaar van 2006 een barbecue te maken, te verkopen en er reclame voor te maken; - of de dwangsom, die in eerste aanleg opgelegd werd, van een gepaste hoogte is enerzijds en wel kan worden opgelegd and...

 • Avis nº 2007AR2610 de Cour d'appel, Bruxelles, 25 juin 2008

  - het exploot van dagvaarding strekkende tot uitlegging en/of verbetering van het arrest van 20 december 2006, op 5 september 2007 door plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Steven Tanghe in vervanging van gerechtsdeurwaarder Jacques Gielen betekend; - de conclusie van eiseressen tot uitlegging en/of verbetering; - de conclusie en syntheseconclusie

 • Avis nº 2006AR448 de Cour d'appel, Bruxelles, 23 juin 2008

  2) De heer Eric X., in zijn hoedanigheid van dienstdoend directeur van de gevangenis te 2300 TURNHOUT, Wezenstraat 1, woonstkiezende op het kantoor van Gerechtsdeurwaarder Paul Eyskens, met standplaats te 2300 TURNHOUT, Zegeplein 9/1, geïntimeerden, vertegenwoordigd door Meester Carl RAYMAEKERS, advocaat te 2600 ANTWERPEN, Deken de Winterstraat 26,

 • Avis nº 2005/RG/1397 de Cour d'appel, Liège, 22 octobre 2007

  Le demandeur poursuit la condamnation de la défenderesse dont son assuré serait à l'origine du dommage subi suite à la chute d'un taureau mécanique sur lequel il s'était juché le 29 juin 2003, fondant son action sur les articles 1382 et 1384 du Code civil . Il n'est pas contesté que lors d'une manifestation publique, ce jour-là, organisée au club d...

 • Avis nº 2005/RG/867 de Cour d'appel, Mons, 6 septembre 2007

  représenté à l'audience par Maître de BRABANT Anne-Sylvie, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître VAN CLEEMPUT Isabelle, avocat dont le cabinet est sis à 6000 CHARLEROI, Rue Tumelaire, 71, son conseil, 2. M. A., intimée, représentée à l'audience par Maître de BRABANT Anne-Sylvie, avocat du barreau de Charleroi, loco Maître VAN CLEEMPUT Isabel...

 • Sollicitez un essai pour afficher des résultats supplémentaires