dans Cours d'Appel > Anvers
dans vLex Belgique

1 résultat pour Cours d'Appel > Anvers

  • Évaluation de vLex
  • Arret nº 2008RK288 de Cour d'appel, Anvers, 1 octobre 2008

    Gelet op de dagvaarding uitgaande van R.K. betekend op 3 septem-ber, 2008 neergelegd ter griffie van het Hof van beroep op 17 sep-tember 2008, ertoe strekkende bij toepassing van artikel 387ter Bur-gerlijk wetboek bij voorrang uitspraak te doen boven alle andere za-ken. 1.- Bij beschikking op 21 maart 2008 op tegenspraak tussen de partijen uitgespr...

  • Sollicitez un essai pour afficher des résultats supplémentaires