in Arbeidsrechtbanken > Mechelen
in vLex België

4 resultaten voor Arbeidsrechtbanken > Mechelen

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis nr. 87.818 van Arbeidsrechtbank, Mechelen, 16 oktober 2006

  * de wettelijke intresten zoals bepaald door artikel 10 van de wet op de bescherming van het loon, de verwijl- minstens de vergoedende intresten vanaf de respectievelijke data van opeisbaarheid, de gerechtelijke intresten en de kosten van het geding; * de veroordelingen draagbaar te horen verklaren en het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voor...

 • Vonnis nr. V63 van Arbeidsrechtbank, Mechelen, 16 maart 2006

  Gelet op de stukken van het geding, gevoegd bij het dossier van de rechtspleging onder meer : · het verzoekschrift in toepassing van artikelen 19 e.v. en 22 van de Wet van 25 februari 2003, ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebes...

 • Vonnis nr. 78232 van Arbeidsrechtbank, Mechelen, 22 oktober 2002

  x verweerster tevens te veroordelen tot afgifte van de sociale en fiscale documenten ad hoc : uittreksel uit de individuele rekening, verbeterd vakantieattest, aangepast formulier C4 en de fiscale loonfiche nr. 281.10, en dit op verbeurte van een dwangsom van 100 ex BEF per dag en per ontbrekend document, indien gedaagde binnen een termijn van één

 • Vonnis nr. 66628 van Arbeidsrechtbank, Mechelen, 13 oktober 1998

  Gezien de gedinginleidende dagvaarding dd. 24 april 1997 van gerechtsdeurwaarder J.V.L. te M. en de afzonderlijke exploten respectievelijk van gerechtsdeurwaarder L.I. te V. en gerechtsdeurwaarder K.D.K. te G. ten einde: De onwettige, minstens ongeldige beslissing van de ondernemingsraad dd. 25 november 1996, waarin een aantal mensen werden aangedu...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien