in Arbeidsrechtbanken > Kortrijk
in vLex België

1 resultaat voor Arbeidsrechtbanken > Kortrijk

  • Beoordeling vLex
  • Vonnis nr. 59300 van Arbeidsrechtbank, Kortrijk, 4 april 2001

    RIZIV verweerder Eisende partij heeft bij verzoekschrift naar de griffie verstuurd op 17 maart 2000 beroep ingesteld tegen de beslissing van 6 maart 2000 van de Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het R.I.Z.I.V. Partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 7 maart 2001 en de debatten werden gesloten.

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien