in Arbeidsrechtbanken > Ieper
in vLex België

1 resultaat voor Arbeidsrechtbanken > Ieper

  • Beoordeling vLex
  • Vonnis nr. 26902;27380;- van Arbeidsrechtbank, Ieper, 26 mei 2006

    Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Ieper op 16/04/2004 stelt H.V. beroep in tegen de beslissing van de adviserend geneesheer van het NVSM, gedateerd 14/01/2004, hem ter kennis gebracht bij brief van 19/01/2004, waarbij beslist wordt: - dat eiser met ingang van 01/04/1999 niet langer arbeidsongeschikt is in de zin v...

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien