in Arbeidsrechtbanken > Brussel
in vLex België

59 resultaten voor Arbeidsrechtbanken > Brussel

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis nr. 10/18543/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 26 november 2012

  - 1.204,70 EUR ten titel van intresten op de betalingen doorgevoerd na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (onder aftrek van 102,83 EUR, betaald op 03/01/2012), wat een saldo geeft van 1.101,87 EUR; - 66.631,15 EUR ten titel van aanvullende beschermingsvergoeding, ondergeschikt ten titel van schadevergoeding en in nog meer ondergeschikte orde...

 • Arrest nr. 11/7116/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 12 november 2012
 • Vonnis nr. 12/6226/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 26 oktober 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN (ACLVB), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, , tweede betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Katrien VAN SINAY, gevolmachtigde afgevaardigde ; Gelet op

 • Vonnis nr. 10/12293/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 25 juni 2012

  De partijen hebben gepleit ter openbare zitting van 7 mei 2012 en de heer M. Dhaene, Substituut Arbeidsauditeur heeft zijn advies na sluiting der debatten gegeven, waarop gerepliceerd werd door eisende partij en waarna de zaak in beraad werd genomen. II. VOORWERP VAN DE VORDERING De vordering is gericht tegen de administratieve beslissing van de D...

 • Vonnis nr. 11/1536/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 2 mei 2012

  Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 (B.S. 27 augustus 1994), hierna de Ziekteverzekeringswet genoemd ; Gelet op het K.B. van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor...

 • Vonnis nr. 11/2762/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 17 april 2012

  Op 3 maart 2010 gaf verweerster aan eiser een werkloosheidsformulier C4 af waarin vermeld werd dat de arbeidsovereenkomst eindigde op die datum ingevolge opzegging door de werkgever. Als reden voor het ontslag vermeldde verweerster "beantwoordt niet aan het profiel". Ook in het tewerkstellingsattest vermeldde verweerster dat de arbeidsovereenkomst

 • Vonnis nr. 07/3233/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 17 april 2012

  Eiser vordert tevens verweerster te veroordelen tot de kosten van het geding, dit alles mits het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal en zonder borgtocht noch kantonnement. De feiten Eiser (...) was sinds 22 maart 2004 in dienst van verweerster als monteur-magazijnier op basis van een arbeidsovereenkomst voor ...

 • Vonnis nr. 12/3137/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 13 maart 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, 3) DE NATIONALE CONFEDERATIE VOOR KADERPERSONEEL (N.C.K.), representatieve organisatie van kaderled...

 • Vonnis nr. 12/2969/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 9 maart 2012

  DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, eisende partij, vertegenwoordigd door Mevr. Katrien VAN SINAY, gevolmachtigde afgevaardigde ; TEGEN DE...

 • Vonnis nr. 12/2984/A +12/2985/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 9 maart 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, 3) DE NATIONALE CONFEDERATIE VOOR KADERPERSONEEL (N.C.K.), representatieve organisatie van kaderle...

 • Vonnis nr. 12/2757/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 7 maart 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Katrien VAN SINAY, gevolmachtigde afgev...

 • Vonnis nr. 12/2749/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 6 maart 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Katrien VAN SINAY, gevolmachtigde afgev...

 • Vonnis nr. 12/775/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 10 februari 2012

  DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, eisende partij, vertegenwoordigd door Mevr. Katrien VAN SINAY, gevolmachtigde afgevaardigde ; TEGEN 1)...

 • Vonnis nr. 12/877/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 10 februari 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, tweede in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Katrien VAN SINAY, syndicaal afgevaardigde ; 1) DE NATI...

 • Vonnis nr. 12/867/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 10 februari 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, tweede in het geding betrokken partij, niet verschenen ; * * * Gelet op de wet van 15 juni 1935 houdende het gebruik der

 • Vonnis nr. 12/494/A + 12/495/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 6 februari 2012

  1. MERCEDES-BENZ Drogenbos NV, (KBO 0412.595.735), met maatschappelijke zetel en uitbatingzetel te 1620 DROGENBOS, Grote Baan, 340 en met exploitatiezetel te 1070 ANDERLECHT, Steenweg naar Bergen 1423 A, 2. MERCEDES-BENZ Wemmel NV , (KBO 0452.460.765), met maatschappelijke zetel en uitbatingzetel te 1780 WEMMEL , Steenweg naar Brussel 253,. eerst

 • Vonnis nr. 12/694/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 6 februari 2012

  1) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, eerste in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Ina SANDERS, syndicaal afgevaard...

 • Vonnis nr. 12/608/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 6 februari 2012

  De partijen werden per aangetekend schrijven van 17 januari 2012 opgeroepen voor de zitting van 20 januari 2012 waarop eisende partij, verwerende partij en het ACLVB verschenen zijn, terwijl de betrokken partijen het ABVV en de NCK niet verschenen zijn. De zaak werd, voor wat betreft de verschenen partijen, tegensprekelijk uitgesteld naar de zittin...

 • Vonnis nr. 12/607/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 6 februari 2012

  De partijen werden per aangetekend schrijven van 17 januari 2012 opgeroepen voor de zitting van 20 januari 2012 waarop eisende partij, verwerende partij en het ACLVB verschenen zijn, terwijl de betrokken partij het ABVV niet verschenen is. De zaak werd, voor wat betreft de verschenen partijen, tegensprekelijk uitgesteld naar de zitting van 27 janua...

 • Vonnis nr. 12/517/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 6 februari 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, tweede in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Ina SANDERS, syndicaal afgevaardigde ; ZAAK A.R. 12/517...

 • Vonnis nr. 12/423/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 3 februari 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN (ACLVB), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, tweede betrokken partij, vertegenwoordigd door de heer Andy VITS, gevolmachtigde afgevaardigde ; 3) DE NATIONALE CO...

 • Vonnis nr. 12/426/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 3 februari 2012

  Op 9 december 2011 (X-60), heeft CSC Computer Sciences aan de ondernemingsraad en aan de vakbondsorganisaties, de kaderfuncties en de indicatieve lijst van de personen die deze functies uitoefenen, meegedeeld . Op 5 januari 2012 (X-35), heeft CSC Computer Sciences haar beslissing meegedeeld onder meer met betrekking tot de kaderfuncties en de indi...

 • Vonnis nr. 12/397/A + 12/398/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 3 februari 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, 3) DE NATIONALE CONFEDERATIE VOOR KADERPERSONEEL (N.C.K.), representatieve organisatie van kaderle...

 • Vonnis nr. 12/391/A + 12/392/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 2 februari 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN (ACLVB), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, 3) DE NATIONALE CONFEDERATIE VOOR KADERPERSONEEL (N.C.K.), representatieve organisatie van kaderleden met zetel gev...

 • Vonnis nr. 12/493/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 1 februari 2012

  DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, eisende partij, vertegenwoordigd door Mevr. Marleen VANDERSTRAETEN, gevolmachtigde afgevaardigde ; TEG...

 • Vonnis nr. 10/18878/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 20 december 2011

  " (...)Echter, ons lid informeert mij dat zij haar afwezigheid wel degelijk heeft gejustifieerd door de verzending van een medisch attest (zie document in bijlage) voor de periode van 01/01/2010 tot 31/12/2010 op 01/01/2010". Partijen raakten het niet eens en eiseres stelde deze procedure in. De vordering. Eiseres vordert: · 50.928,55 euro bruto t...

 • Vonnis nr. 10/18878/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 20 december 2011

  " (...)Echter, ons lid informeert mij dat zij haar afwezigheid wel degelijk heeft gejustifieerd door de verzending van een medisch attest (zie document in bijlage) voor de periode van 01/01/2010 tot 31/12/2010 op 01/01/2010". Partijen raakten het niet eens en eiseres stelde deze procedure in. De vordering. Eiseres vordert: · 50.928,55 euro bruto t...

 • Vonnis nr. 10/18878/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 20 december 2011

  " (...)Echter, ons lid informeert mij dat zij haar afwezigheid wel degelijk heeft gejustifieerd door de verzending van een medisch attest (zie document in bijlage) voor de periode van 01/01/2010 tot 31/12/2010 op 01/01/2010". Partijen raakten het niet eens en eiseres stelde deze procedure in. De vordering. Eiseres vordert: · 50.928,55 euro bruto t...

 • Vonnis nr. 11/3939/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 24 mei 2011

  Hij vordert de veroordeling van verweerster, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro , om op haar eigen kosten en binnen de twee maanden na het te vellen vonnis, een Nederlandse vertaling enerzijds van het Incentive Compensation Schedule en anderzijds van het CA Fiscal Year 2011 Incentive Compensation Plan Emea Version aan hem mee te delen...

 • Vonnis nr. 09/7101/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 24 mei 2011

  te vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf 23 juni 2008 en de gerechtelijke intresten vanaf de neerlegging van het inleidend verzoekschrift en de kosten van het geding, rechtsplegingsvergoeding inbegrepen. De vordering strekt tevens tot afgifte van een gewijzigde en een aangepaste afrekening waarin rekening wordt gehouden met het tussen te k...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien